Opłat można dokonywać w Sklepie zoologiczno-wędkarskim w Rynku (u Leszka)
od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00.

Wysokość składek członkowskich na rok 2018

Składki
2018r
Składka członkowska normalna
86 zł
Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,
3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, pod warunkiem
posiadania stażu członkowskiego w PZW ponad 10 lat;
4) kobiety po ukończeniu 60 roku życia, pod warunkiem
posiadania stażu członkowskiego w PZW ponad 10 lat;
43 zł
Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
22 zł
Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW


25 zł

0 zł
Legitymacja członkowska  
5 zł


Składki na ochronę i zagospodarowanie wód (za wędkowanie)
Rodzaj składki
Składka pełna (wody górskie
i nizinne)
Składka niepełna
Uwagi
(plus składka
członkowska)
Podstawowa dla członków PZW
125,-zł
-  
Ulgowa I:
- dla członków PZW powyżej 65 lat;
85,-zł
   
Ulgowa II:
- dla odznaczonych Srebrną Odznaką PZW;
- porozumienia międzyokręgowe;
80,-zł
   
Ulgowa III:
- dla odznaczonych Złota Odznaką PZW;
- strażnicy PSSR 1 próg;
73,-zł
   
Ulgowa IV:
-
młodzież ucząca się i studiująca (16-24lat),
- kobiety
;
40, -zł
 
Aktualna legitymacja
Ulgowa V:
- dla członka uczestnika (do lat 16);
5,-zł
 
Uprawnia do łowienia na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW
Ulgowa VI:
- Złota Odznaka PZW z Wieńcami,
- powyżej 75 lat,
- strażnicy PSSR 2 próg;
1,-zł
   
Ulgowa VII:
- Członkowie Honorowi PZW
-
 
Nie opłacają składki
członkowskiej
Składka na jeden wybrany akwen nizinny
(jezioro, zbiornik, rzeka) dla członka PZW
Okręg w Zielonej Górze
75,-zł 

Opłata egzaminacyjna dla mężczyzn wynosi - 20 zł,
dla kobiet oraz młodzieży uczącej się lub studiującej od 16 do 24 lat - 10 zł,
dzieci i młodzież do lat 16 są zwolnieni z wnoszenia opłat egzaminacyjnych,
po okazaniu legitymacji szkolnej.

  
Tworzenie stron, projektowanie wizytówek, szablony aukcji - wPartner.pl