Koło Nr 3 PZW przy Garnizonowym Klubie Oficerskim powstało w 1971 roku
z inicjatywy żołnierzy zawodowych żagańskiej dywizji.

Do grupy inicjatorów należy zaliczyć kolegów: MALINOWSKIEGO Edwarda, KOLENDĘ Jerzego, GAŁKA Władysława, WALOTEK Zygmunta, ROSIEK Józefa, OTOLIŃSKIEGO Mieczysława, SIEDLECKIEGO Mariana. Po otrzymaniu zgody ZO PZW na założenie koła pod koniec 1971 roku zwołano pierwsze otwarte zebranie wojskowych członków PZW, na którym dokonano między innymi wyboru pierwszego Zarządu Koła Nr 3 PZW przy GKO w Żaganiu, w skład którego weszli:

Prezes Koła kol. ROSIEK Józef

Prezes Koła - kol. ROSIEK Józef
Skarbnik Koła kol. MALINOWSKI Edward
Sekretarz Koła kol. KOWALCZYK Jerzy

W 1971 roku koła liczyło 68 członków, w tym 11 młodzików i 3 kobiety, w grudniu 1972 roku na prezesa koła wybrano kol. WALOTEK Zygmunta, na wiceprezesów wybrano kol. GAŁKA Władysława i ROSIEK Józefa. Koło liczyło 80 członków. Po służbowym przeniesieniu dotychczasowego prezesa w 1975 roku prezesem koła został kol. GAŁEK Władysław.         

 
Prezes Koła
kol. WALOTEK Zygmunt

 
Prezes Koła
kol. GAŁEK Władysław

W roku 1976 ilość członków przekroczyła setkę (105). Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 17 stycznia wybrano nowe władze koła, w skład których weszli koledzy: GAŁEK Władysław – prezes, SUSZEK Stanisław, PASZKE Eugeniusz, BIŃKOWSKI Rafał, SIEDLECKI Marian, KOLENDA Jerzy. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kol. WOŻNIAK Bolesław, a przewodniczącym Sądu kol. KARCZEWSKI Mieczysław.
Dla uczczenia 100 rocznicy powstania Wędkarstwa Polskiego na zebraniu sprawozdawczym w dniu 15 lutego 1979 roku podjęto między innymi uchwałę o zagospodarowaniu stawu rybnego na terenie PCO (obecnie GRYŻYCE).

W 1980 roku koło liczyło 103 członków. Rok upłynął między innymi na zagospodarowaniu stawu przy PCO. Na zawodach podlodowych zorganizowanych przez ZO PZW Zielona Góra drużyna w składzie: kol. KRĘGOWSKI, KRAUZA i PIŃKOSZ zajmuje wysokie V miejsce. Mistrzem koła na 1980 rok zostaje kol. GRUDZIEŃ Jerzy, wyprzedzając kol. GLIN Władysława i WOJCIECHOWSKIEGO Władysława. W grupie juniorów zwycięzcą zostaje kol. SZKIELNIUK Marek.


Mistrz koła w roku 1980 kol. GRUDZIEŃ Jerzy

W 1981 roku koło liczyło już 121 członków. Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 25 stycznia wybrano nowe władze koła. Prezesem został wybrany kol. SZTUBA Bogdan.


Prezes Koła - kol. SZTUBA Bogdan

Na posiedzeniu Zarządu koła podjęto decyzję o wyczyszczeniu i zagospodarowaniu zbiornika wodnego
przy GKO w Żaganiu.

W 1982 roku koło liczyło 125 członków, w tym 10 juniorów, 2 młodzików i 2 koleżanki. Zgodnie z Uchwałą XXII Krajowego Zjazdu Delegatów na posiedzeniu Zarządu koła powołano Komisję egzaminacyjną dla kandydatów do PZW, której przewodniczącym został kol. POGONOWSKI Henryk.
Po opracowaniu i zatwierdzeniu planów od marca 1983 roku przystąpiono do prac związanych z zagospodarowanie zbiornika GKO. Prace trwały do lipca. Po przeprowadzonych odłowach i spuszczeniu wody przystąpiono do oczyszczenia i pogłębienia zbiornika, wykonania nowego odpływu, usypania nowych stoków brzegowych, remontu przystani i mostu spacerowego na wyspę, wykonaniu oczyszczalnika. Prace wykonywano w ramach czynów społecznych. Każdy członek miał obowiązek przepracowania czterdziestu roboczogodzin na rzecz koła. Ponownego zarybienia zbiornika dokonano dwukrotnie na jesieni 1983 roku.
W 1984 roku przybyło kolejnych wędkarzy i koło liczyło 132 członków. Drużyna w składzie kol. TUSIŃSKI Jan, ZIELIŃSKA Władysława i KOSTERKA Roman zajęła V miejsce w Drużynowych Zawodach Rejonu rozegranych w miejscowości Tuplice.


kol. ZIELIŃSKA Władzia przed zawodami. kol. WOJCIECHOWSKI Władysław podczas zarybiania

Jesienią przeprowadzono zarybienie zbiornika GKO, wpuszczono około 5 tyś. szt. narybku karpia.
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w lutym 1985 roku wybrano nowe władze koła. Prezesem na kolejną kadencję ponownie został wybrany kol. SZTUBA Bogdan, na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano kol. TRZOS Emila, przewodniczącym Sądu został kol. ŚNITA Zygmunt. Na przeprowadzonych Drużynowych Zawodach Rejonowych drużyna w składzie kol. PIŃKOSZ Sylwester, GRUDZIEŃ Jerzy, ZIELIŃSKA Władysława zajęła bardzo wysokie II miejsce W czerwcu 1986 roku utworzono  Koło Strażników LOP, którego komendantem został kol. WOŻNIAK Zenon.
Koło liczyło 149 członków, w tym 15 juniorów i 4 koleżanki.
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w styczniu 1989 roku wybrano nowe władze koła. Prezesem został wybrany kol. BLIZIŃSKI Rajmund, wiceprezesem kol. SZTUBA, sekretarzem kol. WOJCIECHOWSKI, skarbnikiem kol. GŁOWACKI Alfred, członkami zarządu kol. WOJTCZAK Zygmund i WOŁYŃCZUK Michał. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kol. WOŻNIAK Bolesław, a Sądu kol. KARCZEWSKI Mieczysław.

 
Prezes Koła
kol. BLIZIŃSKI Rajmund
 
Skarbnik Koła
kol. GŁOWACKI Alfred

Początek lat 90-tych charakteryzuje się znacznym zwiększeniem stanu osobowego Koła i tak w 1990 roku Koło liczyło 173 członków, w 1992 roku – 211 członków, w 1993 roku Koło liczyło już 213 członków, w tym 15 juniorów i 3 koleżanki.
Każdego roku w miesiącu maju organizowane są zawody o tytuł ,,Mistrza Koła”. Mistrzami koła na 1996 rok zostali koledzy: MILIAN Roman, WYSZYŃSKI Andrzej, ROJEWSKI Zbigniew – wśród seniorów, a kol. RÓŻAK Kamil wyprzedzając WYSZYŃSKIEGO Łukasza – wśród juniorów. Wśród koleżanek zwyciężyła KARCZEWSKA Ewa.


Mistrzowie w grupie seniorów

.
kol. WYSZYŃSKI Łukasz i RÓŻAK Kamil

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 16 lutego 1997 roku na kolejna kadencję został wybrany ,,stary zarząd” , z kol. SZTUBĄ Bogdanem jako prezesem Koła. Srebrną ,,Odznaką PZW” został wyróżniony kol. POPRAWSKI Kazimierz. Mistrzem Koła na rok został kol. GRUDZIEŃ Jerzy – wśród seniorów, kol. KARCZEWSKA Ewa – wśród koleżanek i RÓŻAK Kamil – wśród juniorów. W listopadzie przystąpiono do czyszczenia dna zbiornika GKO.
Odłowioną rybą zasilono rzekę KWISĘ.


kol. KARCZEWSKA Ewa

Przełom wieku charakteryzował się nieznacznym spadkiem członków Koła. Pierwszym Mistrzem Koła XXI wieku, na zawodach przeprowadzonych w maju 2000 roku został kol. WYSZYŃSKI Andrzej, wyprzedzając kol. ROJEWSKIEGO Zbigniewa i DECA Andrzeja, wśród pań zwyciężyła kol. KARCZEWSKA Ewa, a wśród juniorów kol. NIJAKOWSKI Łukasz. Rok 2001 to rok wyboru nowych władz Koła. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano: na prezesa Koła kol. SIEPIETOWSKIEGO Piotra, wiceprezesem został kol. SZTUBA Bogdan, sekretarzem kol. WUSIEWICZ Bronisław, skarbnikiem kol. GŁOWACKI Alfred, a gospodarzem Koła kol. GLIN Wiesław. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kol. BLAUROK Leszek, a Sądu kol. KARCZEWSKI Lech. Srebrną ,,Odznaką PZW” został wyróżniony kol. SIEPIETOWSKI Jan.

. .
kol. SIEPIETOWSKI Piotr, WUSIEWICZ Bronisław i GLIN Wiesław

Unormowano status prawny naszego łowiska poprzez podpisanie pomiędzy Prezesem Koła
i Kierownikiem GKO ,,Umowę użyczenia”. Podjęto działania zmierzające do przejęcia stawu ,,GRYŻYCE – 6”.
Jesienią przeprowadzono rekordowe zarybienie łowiska GKO - wpuszczono ponad 650kg ryb (karp, leszcz, płoć, amur, lin, karaś). Mistrzami koła w kolejnych latach zostawali: 2001 – kol. GRUDZIEŃ Jerzy, 2002 – kol. RYŚ Stanisław,
2003 – kol. BLAUROK Andrzej, 2004 – kol. MIZIŃSKI Leszek.

.
kol. GRUDZIEŃ Jerzy i RYŚ Stanisław

.
kol. BLAUROK Andrzej i MIZIŃSKI Leszek

Rok 2005 to rok dużych wyzwań stojących przed członkami Koła. Na Kolejną kadencję powołano zarząd.
Zmiana nastąpiła na stanowisku skarbnika Koła. Skarbnikiem została wybrana kol. KARCZEWSKA Ewa.


Kol. Karczewska Ewa

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, Prezes Koła podziękował w imieniu zarządu i wszystkich członków odchodzącemu skarbnikowi kol. GŁOWACKIEMU Alfredowi za długoletnie i wzorowe piastowanie stanowiska.
W zawodach o Mistrzostwo Koła zwyciężył kol. MORZECKI Ryszard, przed kol. GRUDNIEM Jerzym
i kol. ZAWADZKIM Pawłem.


kol. MORZECKI Ryszard

!!! REKORD KOŁA NA ZŁOTY MEDAL !!!

W czerwcu nasza koleżanka TUSIŃSKA Daniela złowiła na rzece Odrze, w rejonie Kostrzyna
rekordową rybę – suma o wadze – 31,20kg i długości 161cm.


kol. TUSIŃSKA Daniela

Latem ponownie przystąpiono do próby pogłębienia łowiska GKO, przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu, niestety ze względu na bliskość rzeki Czerna i wysoki stan wód gruntowych nie udało się zbytnio pogłębić łowiska. Jedynie wyczyszczono dno i odnowiono strukturę brzegową zbiornika. Po napuszczeniu wody, zarybiono zbiornik 503kg ryby.
Mistrzem Koła na 2006 rok na zawodach w miejscowości URAD został kol. KARCZEWSKI Lech,
wyprzedzając kol. RYSIA i MORZECZKIEGO.


kol. KARCZEWSKI Lech

Latem służbowo do Warszawy został przeniesiony prezes Koła kol. SIEPIETOWSKI. Do lutego 2007 roku obowiązki prezesa pełnił kol. SZTUBA Bogdan. Na zebraniu sprawozdawczym Koła, w wyborach uzupełniających na nowego Prezesa wybrano kol. WYSZYŃSKIEGO Andrzeja, do zarządu powołano nowego członka kol. MORZECKIEGO Ryszarda.


kol. WYSZYŃSKI Andrzej

Wręczono także medale ,,Za zasługi i rozwój wędkarstwa” byłemu Dowódcy 11LDKPanc Panu Generałowi Waldemarowi SKRZYPCZAKOWI i Kierownikowi GKO Panu Bogdanowi FLISOWI oraz za aktywną działalność ,,Srebrną Odznakę PZW” odchodzącemu prezesowi kol. Piotrowi SIEPIETOWSKIEMU – przyznane przez Zarząd Główny PZW.
W dniu 06.05.2007r na kanale rzeki Odra w m. URAD rozegrano zawody o tytuł ,,Mistrza Koła na 2007r”. W kategorii juniorów Mistrzem Koła został kol. RODAKIEWICZ Rafał. W kategorii seniorów zwyciężył kol. NOWACKI Edward, wyprzedzając kol. GRUDNIA Jerzego oraz kol. KARCZEWSKIEGO Lecha.

 
1            2
Kol. Rodakiewicz Rafał                                                Kol. Nowacki Edward
3            4
Kol. Grudzień Jerzy                                                     Kol. Karczewski Lech

W dniu 03 czerwca, na łowisku GRYZYCE, wspólnie z żagańskimi kołami PZW nr 1 i 2 zorganizowano otwarte zawody
z okazji ,,Dnia Dziecka” dla naszych najmłodszych adeptów.

Podczas Zgromadzenia sprawozdawczego Koła 17 lutego 2008r, w którym uczestniczył Prezes Zarządu Okręgu PZW Zielona Góra - kol. Adam ZWARYCZ, wybrano nowego Skarbnika Koła - kol. Krystynę KULIK, kol. Ewa KARCZEWSKA uzupełniła skład Komisji Rewizyjnej Koła, po rezygnacji z członkowstwa w PZW długoletniego Skarbnika Koła
kol. Alka GŁOWACKIEGO.


kol. KULIK Krystyna

.

W dniu 04.05.2008r, w miejscowości URAD rozegrano zawody o ,,Mistrzostwo Koła na 2008r". Pogoda jak na zamówienie, tylko ryb mało. Mistrzem Koła na 2008r została kol. Ewa KARCZEWSKA, wyprzedzając kol.: Stanisława WYSZYŃSKIEGO i Jerzego RÓŻAKA.

kol. Ewa KARCZEWSKA
kol. Stanisław WYSZYŃSKI
kol. Jerzy RÓŻAK

W dniu 1 czerwca 2008r, na łowisku GKO przeprowadzono zawody z okazji ,,Dnia dziecka", których głównym organizatorem były żagańskie Koła Wędkarskie. Zawody rozegrano przy zaciętej rywalizacji i pięknej pogodzie. Zwycięzcami zostali: w grupie do 10 lat - Adrian DUMA, do 14 lat - Wiktor KUTA.


W sezonie 2008, na wniosek Prezesa wprowadzono do działalności Koła klasyfikację GRAND PRIX oraz zwiększono liczbę przeprowadzanych zawodów. Kalendarz imprez wzbogacono o zawody: ,,Puchar Lata" i ,,Puchar Prezesa".
Zwycięzcą pierwszej edycji zawodów z cylku GRAND PRIX Koła został kol. Lech KARCZEWSKI, wyprzedzając w punktacji generalnej, podczas ostatnich zawodów kol. Ewę KARCZEWSKĄ, trzecie miejsce zajął kol. Ryszard MORZECKI. Ostatnie zawody w sezonie wygrała rekordzistka Koła kol. Daniela TUSIŃSKA, łowiąc jedynego szczupaka zawodów (58cm). Jak co roku przeprowadzono jesienne zarybienie łowiska GKO - karpiem w ilosci 150kg.

 
kol. TUSIŃSKA Daniela
 
Kol. Karczewski Lech

Podczas Zgromadzenia sprawozdawczo - wyborczego, przeprowadzonego w dniu 08.02.2009r, dokonano zmian
w Zarządzie Koła. Na kadencję 2009-2012 na Prezesa Koła jednogłośnie, ponownie wybrano kol. Andrzeja WYSZYŃSKIEGO. Do Zarządu wybrani zostali nowi koledzy, na funkcję v-ce Prezesa ds. sportu - kol. Dariusz JAGIELSKI, na rzecznika dyscyplinarnego - kol. Jacek KRAWCZYK, do Komisji rewizyjnej wybrano -
kol. Waldemara WOJCIECHOWSKIEGO. M.in. podjęto uchwałę o zorganizowaniu Rejonu VI Żagań.

kol. JAGIELSKI Dariusz
kol. WOJCIECHOWSKI Waldemar
kol. KRAWCZYK Jacek

Głównym celem działaności, jaką postawił sobie Zarząd na nową kadencję był wzrost ilości członków Koła oraz współpraca z pozostałymi Kołami powiatu żagańskiego w utworzeniu nowego Rejonu - PZW Żagań.

W dniu 08.04.2009r odbyło się zgromadzenie założycielskie nowego Rejonu Żagańskiego utworzonego z Kół powiatu żagańskiego, któremu przewodniczył Prezes ZO Zielona Góra kol. Adam ZWARYCZ. Do Rady Rejonu wybrani zostali:
- Czesław ALEKSANDROIWCZ (Żagań 1) - Przewodniczący;
- Bogdan SZTUBA (Żagań 3) - Z-ca Przewodniczącego;
- Stanisław STELMASZYK (Leszno Górne) - V-ce ds. sportu;
- Jerzy WARMUZ (Żagań 2) - Sekretarz;
- Kazimierz PROCHOWNIK (Żagań 1) - Skarbnik.

W dniu 17.05.2009r na zbiorniku KLIKÓW rozegrano Mistrzostwa Koła. Mistrzem Koła poraz kolejny został kol. Jerzy GRUDZIEŃ, który po zaciętej rywalizacji wyprzedził kol.: Stanisława RYSIA i Stanisława WYSZYŃSKIEGO.

. .

W dniu 24.05.09r na rz. BÓBR w RADUSZCU rozegrano pierwsze w historii Rejonu ŻAGAŃ drużynowe mistrzostwa.
Pierwszą mistrzowską drużyną jest drużyna naszego Koła w składzie, kol.: Jerzy GRUDZIEŃ, Stanisław RYŚ,
Andrzej WYSZYŃSKI.
Drugie miejsce zajęła drużyna z koła nr 2 Żagań, trzecie miejsce koledzy ze Szprotawy.

.

Żagańskie koła wędkarskie w dniu 31.05.2009r na GKO Żagań zorganizowały zawody wędkarskie z okazji
Dnia Dziecka. Po zaciętej rywalizacji w kategorii do lat 10 bezkonkurencyjny okazał się KOWAL Grzegorz, przed WUSIEWICZ Aleksandrą i WARMUZ Gracjanem. W kategorii do lat 14, nie dała szans rywalom KOWAL Anna, przed KUTA Wiktorem i KONIECZNY Natalią.

.

W dniu 16.08.2009 r, na Zbiorniku zaporowym RADUSZEC przy pięknej pogodzie przeprowadzono zawody wędkarskie o ,,Puchar Prezesa Koła 2009”. Po zaciętej rywalizacji zwyciężył kol. Lech KARCZEWSKI i wyprzedził kol. Ewę KARCZEWSKĄ i kol. Stanisława WYSZYŃSKIEGO.

. .

W dniu 18.10.2009r na rz. ODRA w m. RĄPICE, przy zmiennej pogodzie rozegrano ostatnie w sezonie 2009 zawody, zwycięzcą których został kol. Edward NOWACKI (szczupak - 64cm). Wyprzedził kol.: Ryszarda MORZECKIEGO (szczupak - 63cm) i Dariusza JAGIELSKIEGO (szczupak - 57cm).

.

Rok 2009 należy uznać za udany. Główny cel został osiągniety. Utworzono nowy Rejon, a do Koła przyjęto 36 nowych członków, w tym 4 juniorów. Na koniec roku Koło liczy 210 członków. Klasyfikację GRAND PRIX wygrał kol. Ryszard MORZECKI, a Wędkarzem roku został kol. Bogusław JAKUBIEC, za złowienie dwóch medalowych ryb:
złotej brzany i brązowego sandacza.
Na wieczny spoczynek odeszli nasi koledzy, długoletni członkowie PZW -
Włodzimierz MITRĘGA i Stanisław WORONOWICZ.

W dniu 07 lutego 2010r przeprowadzono Zgromadzenie sprawozdawcze Koła, na którym za aktywną działalność,
przez Zarząd Głowny PZW wyróżnieni zostali: Srebrną odznaką PZW - kol. Wiesław Glin, a dyplomami
kol. Jerzy GRUDZIEŃ i Andrzej WYSZYŃSKI.
Podjęto między innymi uchwałę o zaprojektowaniu i wykonaniu odznaki pamiątkowej Koła.

. .

W dniu 09 maja 2010r zostały przeprowadzone zawody wędkarskie „Rozpoczęcie sezonu 2010 - Mistrzostwa Koła
na rok 2010”. Z powodu powodzi na rzece ODRZE, zawody przeprowadzono na zbiorniku GRYŻYCE V.
Mistrzem Koła na 2010 rok został kol. Stanisław RYŚ, który wyprzedził kol. Ewę KARCZEWSKĄ i kol. ADAMIUKA Pawła.

. .

W dniu 30 maja 2010r  wspólnie z Kołami PZW nr 1 i 2 Żagań przeprowadzono zawody wędkarskie z okazji
,,Dnia Dziecka 2010r”.

. .

Jak co roku, na łowisku ,,BUCZEK' Zarząd Rejonu zorganizował ,,Zawody Prezesów". Prezes naszego Koła
kol. Andrzej WYSZYŃSKI wywalczył II m-ce, pokonał go tylko Prezes gospodrzy, z Leszna Górnego.

. .

W dniu 18 lipca 2010r, z powodu wysokiego stanu wody na ODRZE, na łowisku zapasowym ,,GRYŻYCE III" zostały przeprowadzone towarzyskie zawody wędkarskie ,,Puchar Lata - 2010”.Zawody rozegrano przy bardzo zmiennej pogodzie. Zwycięzca zawodów został kol. KARCZEWSKI Lech, wyprzedzając kol.  NOWACKIEGO Edwarda
i kol.  WYSZYŃSKIEGO Andrzeja.

. .

Na wieczny spoczynek odszedł nasz kolega, długoletni członek PZW - Hubert KAPUSTIN.

W lipcu i sierpniu pogoda nadal nie daje za wygrane. Tym razem wysoka woda na BOBRZE nie pozwala rozegrać,
w zaplanowanym miejscu kolejnych zawodów - ,,O Puchar Prezesa Koła". Pada decyzja - łowisko zapasowe - GKO.
W dniu 15 sierpnia 2010r po porannym deszczyku, pogoda jak na zamówienie, bezchmurne niebo i słoneczko.
Po niezwykle zaciętej rywalizacji Puchar Prezesa wywalczył kol. Lech KARCZEWSKI, pokonując kol. Ewę KARCZEWSKĄ i kol. Ireneusza HANUSKA. Budującym jest fakt, że do zacietej rywalizacji włącza się kolejne pokolenie wędkarzy.

Lato 2010 roku to lato powodzi. Pod koniec września, po kilkudniowych, obfitych opadach deszczu w południowo-zachodniej Polsce stany wszystkich dopływów ODRY przekroczyły stany alarmowe. Na postawie danych z Systemu telemetrii w nocy tj.  29/30.09.2010r. stany na naszych rzekach osiągnęły kulminację, na BOBRZE - 554cm,
na CZERNEJ – 295cm. Szczególnie ta druga - rz. CZERNA sprawiła największe zagrożenie dla naszego łowiska.
W dniu 29.10. w godzinach wieczornych zbiornik napełnił się całkowicie i nastąpiło przelewanie wody
przez koronę stawu oraz spływanie mniejszych ryb do CZERNEJ. Wystąpiła konieczność umocnienia korony wału.  
Nad ranem woda powoli zaczęła opadać i zagrożenie minęło.

. .

W dniu 17.10.2010r, z powodu wysokiego stanu ODRY, na łowisku GKO, przy słonecznej pogodzie rozegrano
ostatnie w sezonie 2010 zawody. Zawody przeprowadzono w dwóch kategoriach:
,,O Największą Rybę" oraz ,,Zakończenie Sezonu 2010”. W kategorii ,,O Największą Rybę" zwyciężył kol.Paweł SZAKIEL, wyprzedzając kol. Ryszarda MORZECKIEGO i kol. Ewę KARCZEWSKĄ.
W kategorii ,,Zakończenie Sezonu 2010” (ogólna masa ryb) zwyciężył kol. Ryszard MORZECKI,
wyprzedzając kol. Pawła SZAKIEL i kol. Ewę KARCZEWSKĄ.

. .

Na wieczny spoczynek odszedł nasz kolega, długoletni członek PZW - Jan TUSIŃSKI.

W realizacji jednej z uchwał Zgromadzenia członków w 2010r było wykonanie Odznaki pamiątkowej Koła.
Odznakę zaprojektował Prezes kol. Andrzej WYSZYŃSKI i po akceptacji projektu została ona wykonana przez przedsiębiorstwo ARTMEDAL II z Częstochowy.

Wdniu 30.10.2010r na zbiorniku GRYŻYCE III rozegrano pierwsze Mistrzostwa Żagania w wędkarstwie spławikowym. Koło nasze reprezentowali kol. Czesław ZIEMIAŃSKI i Paweł ADAMIUK.
Po zaciętej rywalizacji wywalczyli drużynowo III miejsce.

W dniu 06 luty 2011r, odbyło się Zgromadzenie sprawozdawcze Koła za 2010r, w którym z ramienia ZO uczestniczył Czesław ALEKSANDROWICZ - Prezes Rady Rejonu. Wręczył odznaczenia - ,,Złote odznaki PZW z wieńcem",
przyznane przez ZG PZW dwum naszym kolegom - Bogdanowi SZTUBIE i Władysławowi WOJCIECHOWSKIEMU.
W dalszej części Zgromadzenia Prezes Koła wręczył puchary za zdobycie I miejsca w klasyfikacji GRAND PRIX Koła 2010 - kol. Ewie KARCZEWSKIEJ, tytułu ,,Wędkarza Roku" - kol. Lechowi KARCZEWSKIEMU
i tytułu ,,Juniora Roku" - kol. Rafałowi MICHALAKOWI oraz symboliczne statuetki najstarszym członkom naszego Koła.

Jak co roku, przy pięknej pogodzie, w dniu 17.04, przeprowadzono prace gospodarcze na łowisku Koła. Zrealizowano wszystkie zaplanowane prace: uporządkowano brzegi, wycięto samosiejki, poobcinano gałęzie, usunięto powalone drzewa, a także dokonano wymiany oznakowania łowiska.

. .

W dniu 08.05.2011r, na łowisku GKO przeprowadzono pierwsze w tym sezonie zawody ,,Rozpoczęcie sezonu – Mistrzostwa Koła 2011”, zaliczane do klasyfikacji Grand Prix Koła. Bezkonkurencyjny okazał sie kol. Ireneusz HANUSEK z wynikiem - 2720pkt, wyprzedził kol. Andrzeja WYSZYŃSKIEGO - 800pkt i kol. Lecha KARCZEWSKIEGO - 680pkt.

. .

Rok 2011 to rok jubileuszu powstania Koła. W dniu 21.05. na wyspie Klubu Czarnej Dywizji, zorganizowany został piknik. Z zaproszonych gości zaszczycili nas swoją obecnością: Burmistrz Sławomir KOWAL, Prezes Rady Rejonu PZW Żagań Czesław ALEKSANDROWICZ, byli Prezesi Koła: Władysław GAŁEK i Rajmund BLIZIŃSKI, były długoletni Skarbnik Koła Alfred GŁOWACKI oraz sympatycy Koła Wioleta i Andrzej TOMCZAKOWIE. Podczas części oficjalnej Prezes wręczył okolicznościowe statuetki oraz dyplomy uznania byłym i obecnym działaczom koła. Burmistrz Sławomir KOWAL życzył wędkarzom wszelkiej pomyślności, najlepszych warunków do rozwijania pasji wędkarskiej, szczególnie wśród młodych adeptów sztuki wędkarskiej.
Po zapoznaniu się z historią koła, serdecznie zachęcał Prezesa Rejonu PZW Żagań Czesława ALEKSANDROWICZA
do wydania publikacji o żagańskich kołach wędkarskich. Po części oficjalnej, jak zwykle przy pięknej pogodzie, wszyscy obecni świetnie się bawili przy potrawach z grila serwowanych przez kol. Krystynę KULIK i Ewę KARCZEWSKĄ oraz kol. Wieśka GLINA, Bronka WUSIEWICZA i Darka JAGIELSKIEGO.

. .

Jak co roku z okazji ,,DNIA DZIECKA” żagańskie Koła Wędkarskie w dniu 29 maja 2011r zorganizowały zawody wędkarskie dla dzieci. Pogoda, jak i frekwencja dopisała. Po zawodach, wszystkim uczestnikom wręczono nagrody, a Burmistrz Sławomir KOWAL wręczył paczki ze słodyczami.

. .

W dniu 17.07.2011r, przy pięknej pogodzie, ale spadającym ciśnieniu, na łowisku GKO rozegrano zawody
,,O Puchar Lata 2011”, zaliczane do klasyfikacji Grand Prix Koła. Zwyciężył kol. Lech KARCZEWSKI, drugie miejsce wywalczyła kol. Ewa KARCZEWSKA. W kilku przypadkach o miejscu decydował nr stanowiska i tak było w przypadku trzeciego miejsca, które wywalczył po zaciętej rywalizacji kol. Stanisław WYSZYŃSKI, który wyprzedził
kol. Dariusza JAGIELSKIEGO.

. .

!!! 289cm !!! - 6cm, to różnica w porównaniu z rekordowym stanem rz. CZERNA z ubiegłego roku (295cm).
Po trzydniowych, ciągłych opadach deszczu rzeki znów przybrały. Czerna ponownie zagroziła naszemu łowisku.
W dniu 24.07. jej poziom wynosił 289cm i lustro wody podniosło się do wysokości umocnienia zbudowanego
w zeszłym roku.

W dniu 14.08.2011r, jak zwykle przy zamówionej pięknej pogodzie,na łowisku GKO rozegrano zawody
,,O Puchar Prezesa 2011”, zaliczane do klasyfikacji Grand Prix Koła. Zwyciężył kol. Lech KARCZEWSKI,
drugie miejsce wywalczył kol. Stanisław WYSZYŃSKI, a trzecie kol. Artur HANUSEK.
Miłą atmosferę zawodów zakończyła symboliczna ,,lampka" szampana z okazji Święta Wojska Polskiego.
. .

W roku 2011 nastapiło przełamanie się członkow koła i zaczęli zgłaszać złowione medalowe okazy.
W związku z dużą ilością okazów, zgłaszanych w tym roku do rywalizacji o miano ,,Wędkarza Roku".
Zarząd na posiedzeniu w dniu 08.09.2011r oparcował ,,Regulamin rywalizacji o miano Wędkarza Roku".

W dniu 09.10.2011r na łowisku GKO rozegrane zostały ostatanie w sezonie 2011 zawody
,,O najwiekszą rybę - zakończenie sezonu 2011". Zwycięzcą zawodów został kol. Mirosław BRZEZICKI,
drugie miejsce kol. Artur HANUSEK, trzecie miejsce wywalczyła kol. Ewa KARCZEWSKA.
Najwiekszą rybą zawodów był karp kol. Artura HANUSKA - 42,5cm.

Rozegraniem ostatnich zawodów zakończono klasyfikację GRAND PRIX Koła - 2011.
Po podsumowaniu wszystkich zdobytych punktów, w całym sezonie 2011 zwycięzcą klasyfikacji został kol. Lech KARCZEWSKI - 75pkt, wyprzedził kol. Ewę KARCZEWSKĄ - 70pkt i kol. Andrzeja WYSZYŃSKIEGO - 66pkt.

. .

W pażdzierniku przeprowadzono dwukrotne zarybienie naszego łowiska. Wpuszczono 250kg karpia i 30kg amura.

. .

W dniu 05 luty 2012r, odbyło się Zgromadzenie sprawozdawcze Koła za 2011r, w którym z ramienia ZO uczestniczył Czesław ALEKSANDROWICZ - Prezes Rady Rejonu. Wręczył odznaczenia - medal ,,Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” przyznany przez Zarząd Główny z okazji 40-to lecia Koła kol.: KONECKI Mirosław, OTTO Bronisław,
RÓŻAK Jerzy, ZIELIŃSKI Feliks, WYSZYŃSKI Stanisław, NOWACKI Roman, CZEKAN Stanisław, WALAWENDER Leszek, SIKORA Zygmunt, ŁASKARZEWSKI Ryszard.

V-ce Prezes ds. sportu podsumował klasyfikacje prowadzone na szczeblu Koła. Wręczył puchary i dyplomy:
kol. Lechowi KARCZEWSKIEMU za zwycięstwo w klasyfikacji ,,Grand Prix" oraz kol. Andrzejowi WYSZYŃSKIEMU
za zwycięstwo w klasyfikacji ,,Wędkarz Roku". Prezes podziękował kol. Ewie KARCZEWSKIEJ, która podjęła decyzję
odejściu z Koła oraz objęciu funkcji Skarbnika w kole PZW nr1 Żagań, a także wręczył pamiątkowe statuetki
najstarszym członkom Koła.

. .

W dniu 01.03. po ciężkiej chorobie nasze szeregi opuścił długoletni członek PZW, strażnik PSSR
kol. Kazimierz KULIK.

W dniu 13.05.2012r, przy przenikliwym zimnie, na łowisku GKO rozegrano zawody ,,Rozpoczęcie sezonu – Mistrzostwa Koła 2012”, zaliczane do klasyfikacji Grand Prix Koła. O dużym pechu mogą opowiadać koledzy Staszkowie: RYŚ i FRĄCKOWIAK, którym karpie rwały zestawy. Po zaciętej rywalizacji Mistrzem Koła na 2012 rok został kol. Artur HANUSEK, wyprzedzając kol. Stanisława RYSIA i Czesława ZIEMIAŃSKIEGO. O drugim miejscu zdecydowała ilość złowionych ryb. Na zakończenie zawodów, na pocieszenie i rozgrzanie wszyscy uczestnicy delektowali się gorącą grochówką przygotowaną i serwowaną przez kol. Krystynę KULIK.

. .

W niedzielę 03.06.2012r Koła żagańskie, przy współudziale Urzędu Miasta zorganizowały zawody z okazji Dnia Dziecka. W zawodach rozegranych w dwóch kategoriach wiekowych, uczestniczyło 45 zawodników. W kategorii 7-10 lat bezkonkurencyjne były dziewczęta. Zwyciężyła Aleksandra TOCZEK z wynikiem – 1,06kg, wyprzedziła Katarzynę SOKOŁOWSKĄ i Oliwię KOLS. W kategorii 11-14 lat, zwyciężył Mateusz RUTKOWSKI – z wynikiem 1,68kg, wyprzedził Mateusza KUBAŃSKIEGO i Daniela NAKONIECZNEGO.
Wszyscy uczestnicy wygrali nagrody oraz otrzymali paczki ze słodyczami.

W dniu 15.07.2012r, na łowisku GKO rozegrano zawody ,,O Puchar Lata 2012”,zaliczane do klasyfikacji Grand Prix Koła. Zwyciężył kol. Ryszard MORZECKI - zdobywając 2 000 pkt; drugie miejsce zajął kol. Ireneusz HANUSEK - 1 400 pkt; trzecie miejsce - kol. Wojciech GAŁANDZIEJ - 1 080 pkt.

. .

W dniu 19.08.2012r rozegrano kolejne, zaliczane do klasyfikacji GRAND PRIX Koła zawody ,,O Puchar Prezesa 2012”, Zwyciężył kol. Artur HANUSEK, drugie miejsca zajął kol. Roman NOWACKI, trzecie kol. Ireneusz HANUSEK.
W kategorii juniorów zwyciężyła kol. Daria NOWACKA.

. .

W dniu 07.10.2012r na łowisku GKO Zarząd Koła zorganizował ostatnie w sezonie zawody ,,O Największą Rybę – Zakończenie Sezonu 2012”. Zwycięzcą zawodów został Stanisław FRĄCKOWIAK, (łowiąc karpia – 1,40kg), wyprzedził Ireneusza HANUSKA i Wojciecha GAŁANDZIEJA.

. .

Po rozegraniu wszystkich zaplanowanych zawodów w sezonie 2012 nadszedł czas na podsumowanie klasyfikacji Grand Prix Koła - 2012. Zwycięzcą został kol. Ireneusz HANUSEK - 72pkt, drugie miejsce kol. Artur HANUSEK - 65pkt,trzecie kol. Roman NOWACKI - 59pkt.

W dniu 17.02.2013r zorganizowano Zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze Koła, w którym uczestniczyło
46 członków Koła oraz z ramienia ZO Zielona Góra kol. Czesław ALEKSANDROWICZ.
Po otwarciu Zgromadzenia przez Prezesa wybrano Przewodniczącego Zgromadzenia, którym został kol.
Bogdan SZTUBA. Po uczczeniu minutą ciszy zmarłych kolegów, przejął prowadzenie obrad.
Obrady realizowane były zgodnie z przyjętym porządkiem i regulaminem obrad. Po wygłoszeniu referatów i sprawozdań kol. Czesław ALEKSANDROWICZ wręczył kol. Andrzejowi WYSZYŃSKIEMU ,,Srebrną odznakę PZW" przyznaną przez ZG PZW, a Prezes Puchary i dyplomy za poszczególne klasyfikacje oraz jako podziękowanie za wkład pracy ustepującemu Zarządowi Koła. Następnie jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. Po przerwie przystąpiono do wyboru władz Koła na kadencję 2013-2016. Na Prezesa Koła jednogłośnie wybrano kol. Andrzeja WYSZYŃSKIEGO. Do Zarządu wybrani zostali: Zbigniew CIŻMIŃSKI, Dariusz JAGIELSKI, Krystyna KULIK, Bronisław WUSIEWICZ, Wiesław GLIN, Ryszard MORZECKI, Piotr SIEPIETOWSKI. Do składu Komisji Rewizyjnej koledzy: Władysław WOJCIECHOWSKI, Edward NOWACKI, Dariusz KANIECKI.
Do składu Sądu Koleżeńskiego koledzy: Lech KARCZEWSKI, Roman NOWACKI, Ryszard ŁASKARZEWSKI.

. .

W dniu 14.04.13r przeprowadzono prace gospodarcze na stawie GKO. Wykonano wszystkie zaplanowane czynności.
Po zakończonych pracach określono zadady wędkowania na stawie w 2013 roku. W dalszym ciągu, w sezonie wędkarskim 2013 obowiązuje zakaz połowu amura. Cieszy fakt dużej frekwencji - ponad 40 członków.

. .

W dniu 28.04.2013r na łowisku GKO rozegrano pierwsze w tym sezonie zawody ,,Rozpoczęcie sezonu –
Mistrzostwa Koła 2013”,
zaliczane do klasyfikacji Grand Prix Koła. W kategorii seniorów czołowe miejsca zajęli:
I m-ce - Lech KARCZEWSKI - 2.980pkt; II m-ce - Mirosław BRZEZICKI - 2.920kg; III m-ce - Dariusz KATAN - 2.340pkt.
W kategorii Juniorów - Bartosz ŚWIĄTEK. Poranek niedzielny był bardzo wilgotny i zimny, nie przeszkodziło to wędkarzom do rozpoczęcia rywalizacji. W zawodach uczestniczyło 36 zawodników w tym cztery panie.

. .

Z okazji Dnia Dziecka żagańskie koła wędkarskie, przy współudziale Urzędu Miasta zorganizowały w dniu 02 czerwca 2013r zawody wędkarskie dla dzieci. Pomimo niezbyt zachęcającej pogody frekwencja i ryby dopisały.
W grupie młodszej bezkonkurencyjny okazał się Konrad CIESIELSKI - łowiąc ponad 3,5kg ryb, wyprzedził Jakuba KRUPACZA i Patryka BŁASZCZUKA. W starszej kategorii wiekowej zwyciężyła Katarzyna KUBAŃSKA, wyprzedzając
Mateusza CELMERA i Amandę TOCZEK. Na zakończenie wszystkie dzieci odebrały zdobyte nagrody oraz z rąk
Przewodniczącego Rady Miasta p.Sławomira KOWALA paczki ze słodyczami.

. .

W dniu 14.07.2013r, na łowisku GKO rozegrano zawody ,,O Puchar Lata 2013”,
zaliczane do klasyfikacji Grand Prix Koła. Zwyciężył kol. GAŁANDZIEJ Wojciech - 1880pkt, wyprzedził kol. HANUSKA Artura - 1440pkt, trzecie miejsce zajęła kol. MORZECKA Elżbieta - z wynikiem 1160pkt.

. .

W dniu 18.08.2013r na łowisku GKO rozegrano kolejne zawody w sezonie 2013
,,O Puchar Prezesa Koła” , zaliczane do klasyfikacji Grand Prix Koła. Drugi raz z rzędu zwyciężył kol. GAŁANDZIEJ Wojciech - 2100pkt, wyprzedził kol. KARCZEWSKIEGO Lecha - 1160pkt i HANUSKA Ireneusza - 920pkt.

. .

W dniu 06.10.2013r na łowisku GKO rozegrano zawody ,,O Największą Rybę – Zakończenie Sezonu 2013”.
Pomimo wpuszczenia do stawu dzień wcześniej ponad 200kg karpia, tym razem ryby przechytrzyły wędkarzy.
Ponad połowa wędkarzy zeszła z łowiska o kiju, z zerowym dorobkiem punktowym. Zwyciężył kol. Artur HANUSEK (1840pkt.), drugie miejsce wywalczył kol. Wojciech GAŁANDZIEJ (1000pkt.), trzecie kol. Lech KARCZEWSKI (800pkt.). Najdłuższą rybę zawodów złowił kol. Lech KARCZEWSKI – szczupak 42cm.
O wielkim pechu może opowiadać kol. Mirosław BRZEZICKI, którego zacięty szczupak, napewno dający zwycięstwo
w zawodach wybrał trzciny i wolność niż podbierak. Na zakończenie humory wędkarzy poprawił gorący poczęstunek.
Po podsumowaniu punktacji ,,GRAND PRIX" - jej zwycięzcą został kol. Lech KARCZEWSKI - uzyskując - 74pkt, drugie miejsce zajął kol. Wojciech GAŁANDZIEJ - 71pkt, trzecie kol. Artur HANUSEK.

. .

W listopadzie nastąpiła zmiana na stanowisku Skarbnika Koła. Na posiedzeniu Zarządu wybrano długoletniego
członka naszego Koła - kol. Lucjana TAŃCZYKA.

W dniu 02.02.2914r odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła za 2013 rok,w którym udział wzięli także zaproszeni goście. Z ramienia ZO Zielona Góra uczestniczył Dyrektor Biura ZO kol. Wojciech RAUKE oraz
członek ZO, Prezes Rady Rejonu Żagań kol. Czesław ALEKSANDROWICZ. Po wyborze władz Zgromadzenia, zaakceptowaniu Porządku i Regulaminu Zgromadzenia przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu,
Komisji Rewizyjnej oraz Sądu koleżeńskiego, które zostały przyjęte jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia - Prezes Koła wręczył puchary i dyplomy: za zwycięstwo w klasyfikacji GRAND PRIX 2013 - kol. Lechowi KARCZWSKIEMU oraz Wędkarzowi Roku 2013 - kol. Krzysztofowi SAGANOWSKIEMU.
Po przerwie głos zabrał kol. Wojciech RAUKE, który zapoznał zebranych z wyborami Zarządu Głównego PZW oraz sytuacją panującą w Okręgu zielonogórskim. Po dyskusji przedstawiono propozycje Planu Pracy Koła - kalendarza imprez oraz Preliminarza budżetowego, które zostały przyjęte przez Zgromadzenie jednogłośnie.

W dniu 11.05.2014r, przy wiosennej, lecz wietrznej pogodzie na łowisku GKO rozegrano zawody
,,O mistrzostwo Koła - Rozpoczęcie sezonu 2014". Mistrzem Koła na 2014 rok, deklasując rywali został
kol. STANIEC Andrzej, uzyskując bardzo dobry wynik - 2460pkt. Drugie miejsce zajął kol. Karczewski Lech - 960pkt,
trzecie kol. GAŁANDZIEJ Wojciech - 820pkt.

W dniu 01.06.2014r, na stawie ,,Czarnej Dywizji" żagańskie Koła wędkarskie zorganizowały coroczne zawody
dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Zawody przeprowadzono w dwóch kategoriach.
W kategorii 7-10lat zwyciężył
Jakub SKIBA, który wyprzedził Norberta POMORSKIEGO oraz Marcela TAŃCZYKA.
W kategorii 11-14lat prym wiodły dziewczęta. Zwyciężyła
Katarzyna KUBAŃSKA, wyprzedzając Konrada BANACHA
i Amandę TOCZEK. Nagrody ufundowały: Urząd Miasta Żagań, ZO PZW Zielona Góra, PSSR,
Koła PZW nr 1, 2 i 3 Żagań.

W dniu 13.07.2014r na stawie GKO rozegrano kolejne zawody zaliczane do klasyfikacji GRAND PRIX Koła
- ,,O Puchar Lata 2014". W kategorii seniorów zwycięzcą został
kol. BURGHARDT Piotr - 1760pkt, wyprzedzając
kol. KARCZEWSKIEGO Lecha - 1320pkt. i
kol. HANUSKA Artura - 1180pkt.
W kategorii juniorów, zwycięzcą został
kol. CELMER Mateusz - 300pkt.

W dniu 10.08.2014r, przy pięknej pogodzie, ale słabym żerowaniu ryb, na stawie GKO rozegrano kolejne zawody zaliczane do klasyfikacji GRAND PRIX Koła - ,,O Puchar Prezesa 2014".
W kategorii seniorów zwycięzcą został
kol. STANIEC Andrzej - 1780pkt, wyprzedzając
HANUSKA Artura - 1320pkt. i kol. KARCZEWSKIEGO Lecha - 1260pkt. W kategorii kobiet zwyciężyła
kol. MORZECKA Elżbieta- 260pkt. W kategorii juniorów, zwycięzcą został
kol. HELBIK Mateusz - 260pkt.

W dniu 19.10.2014r na łowisku GKO rozegrano ostatnie już w tym sezonie zawodyzaliczane do klasyfikacji
GRAND PRIX 2014.- ,,O największą rybę - Zakończenie sezonu 2014".
Pogoda, jak zwykle jak na zamówienie, a i ryby dopisały. Padały wyniki dwucyfrowe. W kategorii seniorów zwyciężył
kol. POLKOWSKI Grzegorz łowiąc 12,08kg ryb, drugie miejsce zajął kol. OWAŻANY Adam z wynikiem 10,68kg,
trzecie kol. TAŃCZYK Lucjan - 6,42kg. W kategorii kobiet zwyciężyła kol. TAŃCZYK Lucyna, a w kategorii juniorów
kol. HELBIK Mateusz.
Zwycięzcą klasyfikacji GRAND PRIX KOŁA 2014 został kol. Lech KARCZEWSKI, uzyskując łacznie - 66pkt.

W dniu 08.02.2015r odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła za 2014 rok.
Z ramienia ZO Zielona Góra uczestniczył członek ZO, Prezes Rady Rejonu Żagań kol. Czesław ALEKSANDROWICZ.
Po wyborze władz Zgromadzenia, zaakceptowaniu Porządku i Regulaminu Zgromadzenia przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu koleżeńskiego, które zostały przyjęte jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia - Prezes Koła wręczył puchary i dyplomy w klasyfikacji GRAND PRIX 2014:
w kategorii seniorów - kol. Lechowi KARCZEWSKIEMU, w kategorii kobiet - kol. Elżbiecie MORZECKIEJ, w kategorii juniorów - kol. Mateuszowi HELBIK.
Po przerwie głos zabrał kol. ALEKSANDROWICZ, który w imieniu ZG PZW wręczył ,,Złotą Odznakę PZW" - kol. Wiesławowi GLINOWI oraz ,,Srebrną Odznakę PZW" - kol. Lechowi KARCZEWSKIEMU.
Zapoznał zebranych z sytuacją panującą w Okręgu zielonogórskim oraz szczegółowo omówił sprawę łowiska ,,GRYŻYCE V". Przeprowadzono wybory uzupełniające. Po rezygnacji z przyczyn służbowych kol. CIŻMIŃSKIEGO, na V-ce Prezesa wybrano kol. Lucynę TAŃCZYK, wybrano także czwartego członka Komisji Rewizyjnej - kol. Wojciecha JURASIKA. Po dyskusji przedstawiono propozycje Planu Pracy Koła - kalendarza imprez oraz Preliminarza budżetowego na 2015r, które zostały przyjęte przez Zgromadzenie jednogłośnie.

W dniu 10.05.2015r przy wietrznej i kapryśnej pogodzie, na stawie GKO rozegrano zawody ,,Rozpoczęcie sezonu - Mistrzostwa Koła 2015". Wśród seniorów bezkonkurencyjny okazał się kol. Grzegorz POLKOWSKI,
uzyskując wynik 2.680 pkt., łowiąc m.in. lina ponad 1,60kg, wyprzedzając kol. Dariusza JAGIELSKIEGO 1440pkt.
i kol. Artura HANUSKA 1260 pkt. W kategorii kobiet zwyciężyła kol. Elżbieta MORZECKA 300pkt, wyprzedzając o jedną rybę, z tym samym wynikiem kol. Mirosławę MACZALUK.

Z okazji ,,Dnia Dziecka" żagańskie Koła wędkarskie w dniu 31.05.2015r zorganizowaly zawody wędkarskie dla dzieci. W kategorii mlodszej bezkonkurencyjny okazał się SKIBA Jakub wyprzedzając HANUSKA Kamila i HARNAŚ Wiktorię. W grupie starszej pierwsze miejsce zdobyła WIKA Zuzanna wyprzedzając KUBANSKĄ Katarzynę i MORZECKIEGO Natana.

W dniu 12.07.2015r, na stawie GKO przeprowadzono, zaliczane do klasyfikacji GRAND PRIX Koła kolejne zawody
w tym sezonie - ,,O Puchar Lata 2015". W kategorii seniorów zwyciężył kol. SZAKIEL Paweł i wyprzedził kol. STANIEC Andrzeja oraz HANUSEK Artura. Wśród kobiet kol. TAŃCZYK Lucyna wyprzedziła kol. MORZECKĄ Elżbietę.
W kategorii juniorów kol.WILKOWSKI Kuba wyprzedził kol. KOSZAL Kacpra.


W dniu 09.08.2015r, na stawie GKO przeprowadzono, zaliczane do klasyfikacji GRAND PRIX Koła kolejne zawody
w sezonie - ,,O Puchar Prezesa 2015". W kategorii seniorów zwyciężył kol. KARCZEWSKI Lech, wyprzedził
kol. HANUSEK Ireneusza
oraz GAŁANDZIEJ Wojciecha. Wśród kobiet kol. MACZALUK Mirosława wyprzedziła
kol. MORZECKĄ Elżbietę i TAŃCZYK Lucynę.

W dniu 18.10.2015r, na stawie GKO przeprowadzono, zaliczane do klasyfikacji GRAND PRIX Koła ostatnie
w sezonie 2015 zawody - ,,O największą rybę - zakończenie sezonu 2015".
W kategorii seniorów zwyciężył kol. HANUSEK Artur - 1700pkt, wyprzedził kol. GAŁANDZIEJ Wojciecha - 1200pkt. oraz kol. POLKOWSKIEGO Ggrzegorza - 920pkt. Wśród kobiet kol. TAŃCZYK Lucyna wyprzedziła kol. MORZECKĄ Elżbietę. Największą rybą zawodów okazał się 42cm szczupak kol. BIALIC Mariusza.

Zwycięzcami klasyfikacji ,,GRAND PRIX Koła 2015" zostali: w kategorii mężczyzn - kol. Artur HANUSEK - 67pkt,
w kategorii kobiet - kol. Elżbieta MORZECKA - 77pkt.

Rok 2015 zapisze sie w historii jako rok suszy stulecia, a nawet wielosetlecia.
Tak niskiego stanu rzek nie zanotowano od początku prowadzenia pomiarów, czyli od roku 1797. Wyschło wiele akwenów, w innych wody było tak niewiele, że zagrażało funkcjonowaniu całych układów biologicznych. Zarząd Główny PZW, w związku z krytycznie niskim stanem wód otwartych na terenie Polski, zaapelował do wszystkich jednostek PZW o wstrzymanie wszelkich gospodarczych połowów ryb i innych działań, w tym prowadzenia zarybień. Do tego wszystkiego ogromny wpływ w naszym regionie miała awaria elektrowni w Pilchowicach na rz. BÓBR i spuszczenie wody ze zbiornika. Przykładowy stan rz. BÓBR: w Pilchowicach - 11cm, w Szprotawie - 43cm, w Żaganiu (przy wodowskazie) - 68cm. W tym roku także odczuliśmy zmiany w ocieplaniu się klimatu i przykładowo w dniu 27 grudnia notowano temperatury powietrza dodatnie, w dzień dwucyfrowe.

W dniu 07.02.2016r, w spokojnej, wręcz przyjacielskiej atmosferze odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła za 2015 rok. Z ramienia ZO Zielona Góra uczestniczył członek ZO, Prezes Rady Rejonu Żagań
kol. Czesław ALEKSANDROWICZ
. Po wyborze władz Zgromadzenia, zaakceptowaniu Porządku i Regulaminu Zgromadzenia przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu koleżeńskiego, które zostały przyjęte jednogłośnie. Poruszono m.in. tematy znacznego spadku liczebności członków Koła, ze 182 do 156, spowodowany prawdopodobnie udziałem w kolejnej misji PKW w Afganistanie, ,,starzeniem się Koła", ubożeniem społeczeństwa oraz coraz gorszym stanem naszych rzek. Omawiano też sprawy wprowadzenia zmian do RAPR ograniczające dotychczasowe zasady wędkarstwa (wędkowanie ze współmałżonkiem i dziećmi). Dyskutowano też na temat uchwały Prezydium Zarządu Głównego z dniu 26 listopada w sprawie wprowadzenia elektronicznej bazy danych członków PZW, która zobowiązała okręgi PZW do stworzenia w terminie do 15.06.2016 r. elektronicznej bazy danych swoich członków. Podjęte przez Zarząd Główny działania, są pierwszym etapem stworzenia elektronicznego centralnego rejestru członków PZW. W tym celu konieczne jest przekształcenie dotychczasowych „papierowych” kartotek członków na wersję elektroniczną.
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia - Prezes Koła wręczył puchary w klasyfikacji GRAND PRIX 2015: w kategorii seniorów - kol. Arturowi HANUSKOWI, w kategorii kobiet - kol. Elżbiecie MORZECKIEJ oraz pucharu za uzyskanie
honorowego tytułu ,, Wędkarza roku 2015" - kol. Ryszardowi MORZECKIEMU.

Następnie głos zabrał kol. ALEKSANDROWICZ, który omówił główne zadania zrealizowane w 2015r i planowane na 2016r w Okregu Zielona Góra. Po przerwie przedstawiono propozycje Planu Pracy Koła - kalendarza imprez oraz Preliminarza budżetowego na 2016r, które zostały uchwalone przez Zgromadzenie jednogłośnie. Uchwalono także sposób obchodów jubileuszu 45 lecia Koła poprzez zorganizowanie pikniku w dniu 11 czerwca.


W dniu 08 05.2016r na łowisku GKO przeprowadzono zawody ,,Rozpoczęcie sezonu - Mistrzostwa Koła 2016" zaliczane do klasyfikacji GRAND PRIX Koła. W kategorii seniorów zwyciężył kol. Mateusz OCHRYMIUK - 10.469pkt., drugie miejsce zdobył kol. Krzysztof SAGANOWSKI - 8.740pkt., trzecie . kol. Wojciech GAŁANDZIEJ - 4.220pkt.
Wsród juniorów zwyciężył kol. Jakub WILKOWSKI - 1.980pkt, a wśród kobiet kol. Lucyna TAŃCZYK - 1.180pkt.

Z okazji Dnia Dziecka, przy pięknej słonecznej pogodzie żagańskie Koła wędkarskie w dniu 05 czerwca 2016r zorganizowały zawody wędkarskie dla dzieci. W kategorii w wiekowej 7-10 lat zwyciężyła Wiktoria HARNYŚ przed Jakubem HARNYŚ oraz Emilią KONIECZNĄ. W kategorii wiekowej 11-14 lat zwyciężył Jakub SKIBA, przed Wiktorią MUTZBAUER i Zuzanną WIKĄ.

W dniu 11.06.2016r, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, w Klubie ,,Czarnej Dywizji" zorganizowano piknik z okazji 45-lecia powstania Koła. W imprezie uczestniczyło ponad trzydziestu byłych i aktualnych członków Koła. Na zakończenie części oficjalnej Prezes kol. Andrzej WYSZYŃSKI wręczył pamiątkowe statuetki i dyplomy uznania naszym długoletnim działaczom. Pomimo małej liczby uczestników imprezę należy uznać za udaną.

Rada Rejonu Żagań Polskiego Związku Wędkarskiego zorganiazowała w dniach 18-19.06.2016r. na łowisku specjalnym Gryżyce, towarzyskie zawody wędkarskie "Spotkanie Prezesów Rejonu Żagań". Koło nasze reprezentowali:
Prezes kol. Andrzej WYSZYŃSKI, kol. Ryszard MORZECKI, kol. Wojciech GAŁANDZIEJ,
kol. Piotr BURGHARDT, kol. Andrzej STANIEC, drużynowo wywalczyli IV miejsce.
W kategorii prezesów: I miejsce wywalczył Prezes naszego Koła - kol. Andrzej Wyszyński (10.620pkt.), łowiąc także
największą rybę zawodów , był to karp o wadze 9,640kg.

W dniu 10. 07.2016r na łowisku GKO przeprowadzono zawody ,,O Puchar Lata 2016", zaliczane do klasyfikacji GRAND PRIX Koła. W kategorii seniorów zwyciężył kol. Wojciech GAŁANDZIEJ - 3.500pkt., łowiąc m.in. najwiekszą rybę zawodów - lina 1,32kg, drugie miejsce zdobył kol. Bogusław SIEPRAWSKI - 2.060pkt., trzecie . kol. Andrzej STANIEC - 2.040pkt. Wśród kobiet zwyciężyła kol. Danuta SIEPRAWSKA - 1.340pkt., wyprzedzając kol. Lucynę TAŃCZYK - 540pkt i kol. Elżbietę MORZECKĄ - 460pkt.

W dniu 31.07.2016r na łowisku GKO przeprowadzono zawody ,,O Puchar Prezesa 2016", zaliczane do klasyfikacji GRAND PRIX Koła. W kategorii seniorów zwyciężył kol. Wojciech GAŁANDZIEJ - 3.320pkt., drugie miejsce zdobył kol. Damian SZCZĘSNY - 2.500pkt., łowiąc m.in. najwiekszą rybę zawodów - ponad dwukilowego karpia, trzecie .
kol. Andrzej STANIEC - 1.500pkt. Wśród kobiet zwyciężyła kol. Elżbieta MORZECKA - 1.000pkt., wyprzedzając
kol. Lucynę TAŃCZYK - 380pkt i kol. Danutę SIEPRAWSKĄ- 120pkt.

W dniu 16.10.2016r na łowisku GKO przeprowadzono ostatnie w sezonie zawody ,,Zakończenie Sezonu 2016 - O największą rybę", zaliczane do klasyfikacji GRAND PRIX Koła. W kategorii seniorów zwyciężył kol. Lech KARCZEWSKI - 1.340pkt., drugie miejsce zdobył kol. Wojciech GAŁANDZIEJ - 1.000pkt., trzecie - kol. Bogusław SIEPRAWSKI - 900pkt.
Wśród kobiet zwyciężyła kol. Danuta SIEPRAWSKA - 560pkt., wyprzedzając kol. Lucynę TAŃCZYK - 120 pkt.
Pomimo złowienia przez zawodników kilku ,,szczupaków", największy okazał się - ,,szczupak"
kol. Ryszarda MORZECKIEGO - 46cm.

Po rozegraniu wszystkich zawodów w Sezonie 2016 - zwycięzcą klasyfikacji GRAND PRIX-2016, w kategorii mężczyzn został kol. Wojciech GAŁANDZIEJ - 77pkt, drugie miejsce wywalczył - kol. Andrzej STANIEC - 60pkt, trzecie - kol. Lech KARCZEWSKI - 54pkt. W kategorii kobiet zwyciężyła kol. Lucyna TAŃCZYK - 77pkt, wyprzedzając kol. Danutę SIEPRAWSKĄ - 59pkt i kol. Elżbietę MORZECKĄ - 39pkt.

W dniu 05.02.2017r, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła za 2016 rok oraz kadencję 2013-2016. Z ramienia ZO Zielona Góra uczestniczył członek ZO, kol. Czesław KOŁODZIEJCZAK. Po wyborze władz Zgromadzenia, zaakceptowaniu Porządku i Regulaminu Zgromadzenia przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu koleżeńskiego, które zostały przyjęte jednogłośnie.
Jednogłośnie przyjęto Uchwałę o udzieleniu ABSOLUTORIUM Zarządowi za kadencję
2013-2016. Następnie kol. Czesław KOŁODZIEJCZAK wręczył ,,Złotą Odznakę PZW" - Prezesowi kol. Andrzejowi WYSZYŃSKIEMU oraz ,,Srebrną Odznakę PZW" - kol. Dariuszowi JAGIELSKIEMU, a także puchary w klasyfikacji GRAND PRIX 2016: w kategorii seniorów - kol. Wojciechowi GAŁANDZIEJ, w kategorii kobiet - kol. Lucynie TAŃCZYK oraz pucharu za uzyskanie honorowego tytułu ,, Wędkarza roku 2016" - kol. Jackowi WIKA.
Po przerwie przystąpiono do wyboru władz Koła na kadencję 2017-2020. Na Prezesa Koła, po rezygnacji z kandydowania na kolejną kadencję kol. Andrzeja WYSZYŃSKIEGO, jednogłośnie wybrano kol. Sebastiana PRUDEL.
Do Zarządu wybrani zostali: Jacek WIKA, Dariusz JAGIELSKI, Lucjan TAŃCZYK, Lucyna TAŃCZYK, Wiesław GLIN, Ryszard MORZECKI. Do składu Komisji Rewizyjnej koledzy: Piotr BURGHARDT, Artur HANUSEK oraz Paweł SZAKIEL.
Do składu Sądu Koleżeńskiego koledzy: Lech KARCZEWSKI, Stanisław ŚWIECIŃSKI oraz Andrzej STANIEC.
Następnie głos zabrał kol. KOŁODZIEJCZAK, który omówił główne zadania zrealizowane w 2016 w Okregu Zielona Góra. Po przerwie przedstawiono propozycje Planu Pracy Koła - kalendarza imprez oraz Preliminarza budżetowego na 2017r, które zostały uchwalone przez Zgromadzenie jednogłośnie.

W dniu 23.04.2017r, przy niezbyt sprzyjających warunkach atmosferycznych rozegrano pierwsze w sezonie zawody ,,Rozpoczęcie sezonu 2017 - MISTRZOSTWA KOŁA". W kategorii mężczyzn zwyciężył kol. Adam OWAŻANY - 3.800pkt., drugie miejsce - kol. Andrzej STANIEC - 1.800pkt., trzecie kol. Wojciech GAŁANDZIEJ - 1.620pkt.
W kategorii kobiet pierwsze miejsce kol. Lucyna TAŃCZYK - 340pkt., wyprzedzając kol. Elżbietę MORZECKĄ - 140pkt.
i kol. Danutę SIEPRAWSKĄ - 60pkt. W kategorii juniorów piersze miejsca zajął kol. Natan MORZECKI, wyprzedzając
kol. Rafała PRUDEL.

Żagańskie Koła wędkarskie, jak co roku zorganizowały w dniu 03.06.2017r, na stawie GKO zawody wędkarskie dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Pogoda i ryby dopisały. Wyniki w kategorii 6-10 lat: pierwsze mce - MAGIERA Szymon, drugie mce - BIAŁOTA Michał, trzecie - MAGIERA Wojciech. W kategorii 11-14 lat: pierwsze miejsce - SKIBA Jakub, drugie mce - WIKA Zuzanna, trzecie MUTZBAUER Wiktoria.

W dniu 02.07.2017r na łowisku Koła GKO rozegrano kolejne zawody z cyklu ,,Grand Prix Koła 2017" - zawody
,,O puchar Lata 2017" w kategorii Seniorów, Kobiet, Juniorów. W zawodach uczestniczyło 25 zawodników. W kategorii seniorów zwyciężył kol. Lech KARCZEWSKI, wyprzedzając kol. Bogdana SIEPRAWSKIEGO i kol. Ireneusza HANUSKA.
W kategorii kobiet zwyciężyła kol. Elzbieta MORZECKA, a wkategorii juniorów kol. Natan MORZECKI.

W dniu 06.08.2017r na łowisku Koła GKO rozegrano kolejne zawody z cyklu ,,Grand Prix Koła 2017" - zawody
,,O puchar Prezesa 2017"
w kategorii Seniorów, Kobiet, Juniorów. W zawodach uczestniczyło 20 zawodników.
W kategorii seniorów zwyciężył kol. Andrzej STANIEC (4400pkt), wyprzedzając kol. Grzegorza POLKOWSKIEGO (2320pkt) i kol. Wojciecha GAŁANDZIEJA (2060pkt). W kategorii kobiet zwyciężyła kol. Danuta SIEPRAWSKA (2040pkt), wyprzedzając kol. Lucynę TAŃCZYK (920pkt) i kol. Elżbietę MORZECKĄ (460pkt).
W kategorii juniorów zwyciężył kol. Natan MORZECKI.

W dniu 15.10.2017r rozegrano ostatnie w sezonie 2017 zawody wędkarskie ,,Zakończenie sezonu 2017 - O największą rybę", zaliczane do klasyfikacji Grand Prix Koła. W kategorii mężczyzn zwyciężył kol. Rafał FRĄCKOWIAK - 2.650pkt., łowiąc zarazem największą rybę zawodów - karpia 49cm, drugie miejsce wywalczył kol. Wojciech GAŁANDZIEJ - 2.560pkt., trzecie miejsce kol. Damian SZCZĘSNY - 2.300pkt. W kategorii kobiet kol. Danuta SIEPRAWSKA wyprzedziła kol. Elżbietę MORZECKĄ
i kol. Lucynę TAŃCZYK, a w kategorii juniorów zwyciężył kol. Natan MORZECKI.

Podsumowanie klasyfikacji GRAND PRIX 2017:
- kategoria mężczyźni: I miejsce kol. Andrzej STANIEC - 68pkt, II miejsce kol. Wojciech GAŁANDZIEJ - 59pkt,
III miejsce kol. Paweł SZAKIEL - 58pkt.
- kategoria kobiety: I miejsce kol. Danuta SIEPRAWSKA - 77pkt, II miejsce kol. Elżbieta MORZECKA - 76pkt,
III miejsce kol. Lucyna TAŃCZYK - 75pkt.
- kategoria juniorzy: I miejsce kol. Natan MORZECKI - 80pkt, II miejsce kol. Rafał PRUDEL - 20pkt.

Po rezygnacji ze względów osobistych i zdrowotnych kol. Lucjana TAŃCZYKA, zgodnie z Uchwałą Zarządu Koła nr 11/2017r, z dniem 27.11.2017r na funkcję Skarbnika Koła wybrano kol. Lecha MIZIŃSKIEGO.


     
 
Tworzenie stron, projektowanie wizytówek, szablony aukcji - wPartner.pl