KLASYFIKACJA GRAND PRIX KOŁA

REGULAMIN

1. Organizatorem współzawodnictwa jest Zarząd Koła PZW nr 3 Żagań.
2. Współzawodnictwo prowadzone jest w trzech kategoriach: mężczyzn, kobiet i juniorów.
3.
Do współzawodnictwa mogą przystąpić wyłącznie członkowie Koła nie obciążeni aktualną karą związkową oraz posiadający opłacone aktualnie na dany rok składki (członkowskie i na ochronę i zagospodarowanie wód tzw. ,,okręgowe”).
4.
Uczestnicy współzawodnictwa zdobywają punkty uczestnicząc w zawodach wędkarskich organizowanych przez Zarząd Koła, zaliczanych do cyklu "GRAND PRIX Koła", ujętych w rocznym planie zawodów (oznaczonych skrótem ,,GP”). 
5.
Do punktacji zawodów w cyklu wliczane będzie uczestnictwo we wszystkich imprezach.
6.
Zawodnik zdobywa punkty pod warunkiem zajęcia miejsca od 1 do 20-go w danych zawodach.
7.
Punkty do klasyfikacji liczone są następująco: za I m-ce 20pkt. … za X m-ce 11pkt…., za 20 m-ce 1pkt.
8.
Zwycięzcą na dany rok zostaje zawodnik (zawodniczka), który zgromadzi największą ilość punktów ze wszystkich imprez.
9.
W przypadku jednakowej ilości punktów wygrywa zawodnik, który uzyskał większą ilość wyższych miejsc, a w przypadku jednakowej ilości, zawodnik, który uzyskał wyższe miejsce w ,,Mistrzostwach Koła”.
10. Zawodnik, który uczestniczył w zawodach, a nie złowił żadnej ryby otrzymuje 1pkt do klasyfikacji za uczestnictwo.
11.
Jeżeli zawodnik nie uczestniczył w danych zawodach otrzymuje 0 pkt, do klasyfikacji za dane zawody.
12.
Zawodnik w uzasadnionym przypadku może zakończyć zawody wcześniej, zgłaszając ten fakt sędziemu. Jego wynik będzie brany pod uwagę przy ustalaniu wyników zawodów.
13.
Zawodnik, który mimo jednokrotnego upomnienia przez sędziego nadal narusza regulamin zawodów zostaje zdyskwalifikowany i za dane zawody otrzymuje 0 punktów.
14.
Aktualne wyniki współzawodnictwa prowadzone są na podstawie protokołów z zawodów i są publikowane na stronie internetowej Koła: www.pzw3.zagan.pl
15.
Zwycięzca klasyfikacji końcowej otrzyma bon towarowy (100zł), dyplom oraz puchar, zdobywcy 2 i 3 miejsca – dyplomy.
16.
Wręczanie nagród za klasyfikację – na Zgromadzeniu w kolejnym roku.
17.
W trakcie sezonu nie może być zmian w powyższym regulaminie.

 

UWAGA
Poprawki do Regulamin zatwierdzono na Zgromadzeniu w dniu 05 lutego 2012r

WYNIKI - 2014

L.p.
Nazwisko i imię
Mistrzostwa
Koła
Puchar
Lata
Puchar
Prezesa
Zakończenie
sezonu
OGÓŁEM
Miejsce
Punkty
Miejsce
Punkty
Miejsce
Punkty
Miejsce
Punkty
Miejsce
Punkty
1.
STANIEC
Andrzej
I
20
XIII 8 I 20
XV
6
V
54
2.
KARCZEWSKI
Lech
II
19
II 19 III 18
XI
10
I
66
3.
GAŁANDZIEJ
Wojciech
III
18
V 16 VI 15
VIII
13
II
62
4.
RYŚ
Stanisław
IV
17
- 0 - 0
-
0
17
5.
SAGANOWSKI
Krzysztof
V
16
XVIII 3 VIII 13
XIX
2
34
6.
BURGHARDT
Piotr
VI
15
I 20 XV 6
XVIII
3
44
7.
BRZEZICKI
Mirosław
VII
14
XVI 5 XVIII 3
-
1
23
8.
BIALIC
Mariusz
VIII
13
X 11 XVII 4
XIII
8
36
9.
KORYGA
Paweł
IX
12
VI 15 XIV 7
XII
9
43
10.
HANUSEK
Artur
X
11
III 18 II 19
IX
12
III
60
11.
HANUSEK
Ireneusz
XI
10
VII 14 IV 17
VI
15
IV
56
12.
SZAKIEL
Paweł
XII
9
VIII 13 IX 12
X
11
45
13.
MORZECKI
Ryszard
XIII
8
IV 17 XIII 8
XVII
4
37
14.
MORZECKA
Elżbieta
XIV
7
- 0 IK 20
IIK
19
IK
46K
15.
TAŃCZYK
Lucjan
XV
6
XI 10 XIX 2
III
18
36
16.
JAGIELSKI
Dariusz
XVI
5
- 0 V 16
S
-
21
17.

WOJTCZAK
Jarosław

XVII
4
- 0 - 0
-
0
4
18.
WÓJCIK
Czesław
XVIII
3
- 0 - 0
-
1
4
19.
NOWACKI
Roman
XIX
2
- 0 - 0
-
0
2
20.
WYSZYŃSKI
Stanisław
XX
1
XVII 4 XX 1
XVI
5
11
21.
TAŃCZYK
Lucyna
-
1
XIX 2 IIK 19
IK
20K
IIK
42K
22.
ROLEK
Jan
-
1
- 0 - 0
-
0
1
23.
FRĄCKOWIAK
Stanisław
-
1
XV 6 - 0
V
16
23
24.
GŁOWACKI
Alfred
-
1
- 0 - 0
1
25.
STRUTA
Krzysztof
-
1
- 0 - 0
XIV
7
8
26.
ŁASKARZEWSKI
Ryszard
-
1
XII 9 - 0
-
0
10
27.
ŁOSKOT
Ryszard
-
1
- 0 - 0
-
0
1
28.
GODLEWSKI
Paweł
-
1
- 0 - 0
-
0
1
29.
ZIEMIAŃSKI
Czesław
-
1
IX 12 - 0
XX
1
14
30.
OWAŻANY
Adam
-
1
- 0 X 11
II
19
31
31. KATAN
Dariusz
0 0 XIV 7 - 0
-
0
7
32. POLKOWSKI
Grzegorz
0 0 0 0 VII 14
I
20
24
33. WOJCIECHOWSKI
Andrzej
0 0 0 0 XI 10
-
0
10
34. KARNICKI
Krzysztof
- 0 - 0 XII 9
VII
14
23
35.
SZCZĘSNY
Damian
-
0
-
0
-
0
IV
17
17
JUNIORZY
1. HELBIK Mateusz - 0 I 20 I 20
I
20
I
60
                       
                       
                       
<< --- Powrót do strony głównej

 

 
Tworzenie stron, projektowanie wizytówek, szablony aukcji - wPartner.pl