KLASYFIKACJA GRAND PRIX KOŁA

REGULAMIN

1. Organizatorem współzawodnictwa jest Zarząd Koła PZW nr 3 Żagań.
2. Współzawodnictwo prowadzone jest w trzech kategoriach: mężczyzn, kobiet i juniorów.
3.
Do współzawodnictwa mogą przystąpić wyłącznie członkowie Koła nie obciążeni aktualną karą związkową oraz posiadający opłacone aktualnie na dany rok składki (członkowskie i na ochronę i zagospodarowanie wód tzw. ,,okręgowe”).
4.
Uczestnicy współzawodnictwa zdobywają punkty uczestnicząc w zawodach wędkarskich organizowanych przez Zarząd Koła, zaliczanych do cyklu "GRAND PRIX Koła", ujętych w rocznym planie zawodów (oznaczonych skrótem ,,GP”). 
5.
Do punktacji zawodów w cyklu wliczane będzie uczestnictwo we wszystkich imprezach.
6.
Zawodnik zdobywa punkty pod warunkiem zajęcia miejsca od 1 do 20-go w danych zawodach.
7.
Punkty do klasyfikacji liczone są następująco: za I m-ce 20pkt. … za X m-ce 11pkt…., za 20 m-ce 1pkt.
8.
Zwycięzcą na dany rok zostaje zawodnik (zawodniczka), który zgromadzi największą ilość punktów ze wszystkich imprez.
9.
W przypadku jednakowej ilości punktów wygrywa zawodnik, który uzyskał większą ilość wyższych miejsc, a w przypadku jednakowej ilości, zawodnik, który uzyskał wyższe miejsce w ,,Mistrzostwach Koła”.
10. Zawodnik, który uczestniczył w zawodach, a nie złowił żadnej ryby otrzymuje 1pkt do klasyfikacji za uczestnictwo.
11.
Jeżeli zawodnik nie uczestniczył w danych zawodach otrzymuje 0 pkt, do klasyfikacji za dane zawody.
12.
Zawodnik w uzasadnionym przypadku może zakończyć zawody wcześniej, zgłaszając ten fakt sędziemu. Jego wynik będzie brany pod uwagę przy ustalaniu wyników zawodów.
13.
Zawodnik, który mimo jednokrotnego upomnienia przez sędziego nadal narusza regulamin zawodów zostaje zdyskwalifikowany i za dane zawody otrzymuje 0 punktów.
14.
Aktualne wyniki współzawodnictwa prowadzone są na podstawie protokołów z zawodów i są publikowane na stronie internetowej Koła: www.pzw3.zagan.pl
15.
Zwycięzca klasyfikacji końcowej otrzyma bon towarowy (100zł), dyplom oraz puchar, zdobywcy 2 i 3 miejsca – dyplomy.
16.
Wręczanie nagród za klasyfikację – na Zgromadzeniu w kolejnym roku.
17.
W trakcie sezonu nie może być zmian w powyższym regulaminie.

 

UWAGA
Poprawki do Regulamin zatwierdzono na Zgromadzeniu w dniu 05 lutego 2012r

WYNIKI - 2016

L.p.
Nazwisko i imię
Mistrzostwa
Koła
Puchar
Lata
Puchar
Prezesa
Zakończenie
sezonu
OGÓŁEM
Miejsce
Punkty
Miejsce
Punkty
Miejsce
Punkty
Miejsce
Punkty
Miejsce
Punkty
SENIORZY
1.
POLKOWSKI
Grzegorz
0
1
VII 14 - 0
XIII
8
2.
JAGIELSKI
Dariusz
XVI
5
- 0 XVIII 3
-
0
3.
HANUSEK
Artur
XIX
2
IV 17 VIII 13
VI
15
4.
BIALIC
Mariusz
-
0
XI 10 VII 14
XI
10
5.
HANUSEK
Ireneusz
0
1
- 0 XI 10
VII
14
6.
RYŚ
Stanisław
VII
14
- 0 - 0
-
0
7.
TAŃCZYK
Lucjan
XIII
8
XIII 8 XIII 8
0
1
8.
BURGHARDT
Piot
-
0
VIII 13 IV 17
-
0
9.
KARCZEWSKI
Lech
XIV
7
V 16 X 11
I
20
III
54
10.
OWAŻANY
Adam
XII
9
XIV 7 V 16
V
16
11.
STANIEC
Andrzej
X
11
III 18 III 18
VIII
13
II
60
12.
MORZECKI
Ryszard
0
1
VI 15 XV 6
IV
17
13.
SZAKIEL
Paweł
XV
6
- 0 XVII 4
IX
12
14.
STRUTA
Krzysztof
-
0
- 0 - 0
-
0
15.
GAŁANDZIEJ
Wojciech
III
18
I 20 I 20
II
19
I
77
16.
ŁASKARZEWSKI
Ryszard
XVII
4
- 0 - 0
-
0
17.
FRĄCKOWIAK
Stanisław
0
1
IX 12 XII 9
XIV
7
18.
KORYGA
Paweł
XVIII
3
X 11 XIX 2
XII
9
19.
SAGANOWSKI
Krzysztof
II
19
- 0 0 1
-
0
20.
SWIECINSKI
Stanislaw
0
1
0 1 - 0
-
0
21.
FRĄCKOWIAK
Rafał
V
16
- 0 - 0
-
0
22.
SZCZESNY
Damian
IV
17
- 0 II 19
0
1
23.
BRZEZICKI
Mirosłw
0
1
- 0 - 0
-
0
24.
OCHRYNIUK
Mateusz
I
20
- 0 - 0
-
0
   
25.

NIJAKOWSKI
Andrzej

VIII
13
XV
6
XIV
7
-
0
26.
JURASIK
Wojciech
IX
12
XII
9
XVI
5
-
0
27.
WIKA
Jacek
XI
10
-
0
-
0
X
11
28.
WOJCIESZAK
Krzysztof
VI
15
-
0
-
0
0
1
29.
PRZERADA
Jarosław
0
1
-
0
IX
12
-
0
30.
WÓCIK
Czesław
0
1
-
0
-
0
-
0
31.
RYŚ
Krzysztof
0
1
-
0
-
0
-
0
32.
TAŃCZYK
Zbigniew
0
1
-
0
-
0
-
0
33.
SIEPRAWSKI
Bogusław
0
1
II
19
VI
15
III
18
34.
MOTYKA
Leszek
0
1
- 0 - 0
-
0
   
35.
KANIECKI
Dariusz
-
0
XVI
5
- 0
-
0
   
36.
ŚLUSARSKI
Marek
-
0
0 1
-
0
-
0
KOBIETY
1. MORZECKA
Elżbieta
0 1
III
18
I
20
-
0
III
39
2.
TAŃCZYK
Lucyna
I
20
II
19
II
19
II
19
I
77
3.

SIEPRAWSKA
Danuta

0
1
I
20
III
18
I
20
II
59
JUNIORZY
1.
WILKOWSKI
Kuba
I
20
-
0
-
0
2.
KOSZAL
Kacper
0
1
-
0
-
0
                       
<< --- Powrót do strony głównej

 

 
Tworzenie stron, projektowanie wizytówek, szablony aukcji - wPartner.pl