!!! UWAGA - WAŻNY KOMUNIKAT !!!

ZE WZGLĘDU NA PROWADZONY REMONT OBIEKTU KLUBU
,,CZARNEJ DYWIZJI" - GKO, WPROWADZONO CAŁKOWITY ZAKAZ WSTĘPU, PRZEBYWANIA I ŁOWIENIA NA STAWIE DO ODWOŁANIA. Wszelkie pytania proszę kierowac do Prezesa Koła - tel. 691 824 886.

**********************************************************************************************

W dniu 16.09.2018r na łowisku GRYŻYCE V przeprowadzono kolejne zawody,
zaliczane do klasyfikacji Grand Prix 2018 - ,,O puchar JESIENI 2018".
W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce wywalczył kol. Paweł KORYGA,
drugie kol. Paweł SZAKIEL, trzecie kol. Artur HANUSEK, który złowił także
największą rybę zawodów - płoć - 29,5cm.
W kategorii kobiet zwyciężyła kol. Elżbieta MORZECKA, wyprzedzając
kol. Danutę SIEPRAWSKĄ
.

**********************************************************************************************

KOMUNIKAT

W dniu 05.08.2018r na łowisku GRYŻYCE V przeprowadzono kolejne zawody,
zaliczane do klasyfikacji Grand Prix 2018 - ,,O puchar PREZESA 2018".
W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce wywalczył kol. Wojciech GAŁANDZIEJ,
drugie kol. Dariusz JAGIELSKI, trzecie kol. Grzegorz POLKOWSKI.
W kategorii kobiet zwyciężyła kol. Danuta SIEPRAWSKA.

**********************************************************************************************

KOMUNIKAT

W dniu 01.07.2018r rozegrano kolejne zawody zaliczanych do klasyfikacji
Grand Prix 2018 - ,,O puchar Lata 2018".
W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce wywalczył kol. Marcin ŻABSKI,
drugie kol. Dariusz JAGIELSKI, trzecie kol. Ireneusz HANUSEK.
W kategorii kobiet zwyciężyła kol. Danuta SIEPRAWSKA, w kategorii juniorów
zwyciężył kol. Natan MORZECKI.

**********************************************************************************************

KOMUNIKAT

W dniu 20.05.2018r rozegrano kolejne zawody zaliczanych do klasyfikacji
Grand Prix 2018 - ,,O puchar Wiosny 2018".
W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce wywalczył kol. Andrzej STANIEC, drugie kol.
Ryszard ŁASKARZEWSKI
, trzecie kol. Lech KARCZEWSKI.
W kategorii kobiet zwyciężyła kol. Elżbieta MORZECKA, drugie miejsce
kol. Danuta SIEPRAWSKA, trzecie kol. Ewa KARCZEWSKA.
W kategorii juniorów zwyciężył kol. Natan MORZECKI.

**********************************************************************************************

INFORMACJA

W dniu 22.04.2018r rozegrano pierwsze w sezonie zawody ,,Rozpoczęcie sezonu - Mistrzostwa Koła 2018". W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce wywalczył kol. Bogusław SIEPRAWSKI (5.100pkt), drugie kol. Wojciech GAŁANDZIEJ (2.600pkt), trzecie kol. Artur HANUSEK (1.820pkt). W kategorii kobiet zwyciężyła kol. Danuta SIEPRAWSKA (2.320pkt), drugie miejsce kol. Ewa KARCZEWSKA (630pkt), trzecie kol. Elżbieta MORZECKA (90pkt).
W kategorii juniorów zwyciężył kol. Natan MORZECKI (20pkt).

**********************************************************************************************

INFORMACJA

Spis porozumień zawartych przez PZW Okręg w Zielonej Górze na rok 2018.

Porozumienia Strefy I – obowiązuje łowienie bez dopłat na zasadzie wzajemności (obowiązek pobrania zezwolenia z okręgu) i obejmuje:Okręg Zielona Góra, Okręg Nadnotecki (Piła), ·        Okręg Jelenia Góra, Okręg Elbląg.
Porozumienia wprowadzające opłaty 50/50 (Okręg Zielona Góra 80 zł): (z dopłatą):
Okręg Katowice (75 zł), Okręg Szczecin (nizinne 72 zł, górskie 89 zł [obejmuje także nizinne]), Okręg Poznań (95 zł), Okręg Kalisz (74 zł), Okręg Koszalin (nizinne 114 zł, górskie 132 zł [obejmuje także nizinne]).
Porozumienie Gorzów Wlkp. (nie dotyczy Pliszki i Ilianki – zasada wzajemności):
1)  Jednolite składki okresowe na wody w obu okręgach:
- za 1 dzień z brzegu i z lodu 10,00 zł;
- za 7 dni z brzegu i z lodu 20,00 zł;
- za 14 dni z brzegu i z lodu 30,00 zł;
2)  Opłata roczna na jedną wybraną wodę z 50% zniżką (37 zł u nas i 55 zł w Gorzowie).
.
Brandenburgia 110 zł (musi mieć wykupioną składkę okręgową).

UWAGA - NOWY PODZIAŁ STREF - dostępny na stronie ZO PZW Zielona Góra.

**********************************************************************************************

KOMUNIKAT

Opłacenia składek na 2018r można dokonywać w Sklepie zoologiczno-wędkarskim
w Rynku (u Leszka, obok przystanku MPK na wyspie)
codziennie w godz. od 10.00 do 14.00.

**********************************************************************************************

KOMUNIKAT

W zakładce OPŁATY podano wysokości składek na 2018 rok.
Wprowadzono jedną opłatę na wody górskie i nizinne oraz uzależniono
wysokość składki w zależności od stażu członkowskiego w PZW dla:
- mężczyzn powyżej 65 lat;
- kobiet powyżej 60 lat.

Po rezygnacji ze względów osobistych i zdrowotnych kol. Lucjana TAŃCZYKA,
zgodnie z Uchwałą Zarządu Koła nr 11/2017r, z dniem 27.11.2017r na funkcję
Skarbnika Koła wybrano kol. Lecha MIZIŃSKIEGO.
(nr telefonu pozostaje bez zmian).


**********************************************************************************************

INFORMACJA

Informujemy że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał w dniu 24 lipca rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących
w wodzie (Dz.U. z dn.8.08.2017 r., poz.1510). W myśl zawartych w tym rozporządzeniu zapisów, zmianie ulegają okresy ochronne dla następujących gatunków ryb poławianych
w powierzchniowych wodach śródlądowych:

  1. 1.      Sum (Silurus glanis L.) – od 1 stycznia do dnia 31 maja;
  2. 2.      Szczupak (Esox lucius L.) – od 1 stycznia do dnia 30 kwietnia;
  3. 3.      Węgorz (Anguilla anguilla L.) – od 1 grudnia do dnia 31 marca.

W związku z tym Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego podjął w dniu
26 sierpnia br. uchwałę o zmianie w obowiązujących zapisach Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW
w punktach dotyczących okresów ochronnych suma i węgorza.
W przypadku szczupaka zapisy RAPR nie ulegają zmianie, gdyż są tożsame z wydanym rozporządzeniem.
Oznacza to, że wydłużony okres ochronny dla szczupaka obowiązuje
teraz na wszystkich śródlądowych wodach powierzchniowych w kraju,

a nie jak dotychczas tylko tych użytkowanych przez PZW.

**********************************************************************************************

KOMUNIKAT

Przypominamy, że utworzono konto i stronkę Koła na portalu społecznościowym Facebook:
adres: www.Facebook.com/koło.nr 3.Żagań.
Serdecznie zapraszamy do umieszczania na ww. stronie wszelkich informacji na temat działalności Koła, zdjęć i opisów wędkarskich wypraw oraz ciekawostek
na temat naszego hobby.

**********************************************************************************************

!!! KOMUNIKAT !!!

Zezwolenie na odstepstwo od zakazów połowu suma!

Decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 2 lutego 2017 otrzymaliśmy zgodę
na odstepstwo od zakazów połowu ryb z gatunku suma europejskiego o wymiarach ochronnych, w okresie pochronnym oraz z naruszeniem limitu połowu.
Zezwolenie wydane jest do dnia 30 czerwca 2019 roku. Każdy poławiający suma poza limitem, wymiarem i okresem ochronnym powinien posiadać przy sobie kserokopię niniejszej decyzji
(na stronie ZO Zielona Góra).
Do Zespołu Zagospodarowania Wód biura Okręgu PZW w Zielonej Górze należy złożyć informację o dniu odłowu i ilości odłowionych sumów poza okresem, limitem i wymiarem ochronnym.
Miejsce prowadzonych połowów ryb: jezioro Złoty Potok, jezioro Liwno (Zabór Duży), jezioro Wapno III, jezioro Wielicko (Garbicz), jezioro Liny Duże oraz jezioro Glibiel (Łochowice).

**********************************************************************************************

!!! KOMUNIKAT !!!

Zarzad Koła, na posiedzeniu podjął Uchwały, dotyczące:
a. łowiska specjalnego Koła (GKO), a mianowicie:
- wprowadzono wymiar ochronny karpia: dolny 35cm i górny od 60cm;
- wprowadzono całkowity zakaz połowu karasia w sezonie 2017r.
b. utworzenia konta na portalu społecznościowym Facebook:
- adres: www.Facebook.com/koło.nr 3.Żagań

**********************************************************************************************

!!! UWAGA - KOMUNIKAT !!!

Zarząd Koła przypomina wszystkim członkom, że zgodnie z §14, pkt.8 - Statutu PZW,
że obowiązkiem każdego członka jest wnieść składkę członkowską
nie później niż do 30 kwietnia każdego roku.
Chcący dokonać opłat po tym terminie zmuszeni będą wnieść dodatkową opłatę
- wpisowe w wysokości: 25zł - normalne, 12zł - członek uczestnik.
Jednocześnie informujemy, że uchwałą Zarządu zbieranie składek w GKO przedłużono
do końca maja, po tym terminie będzie możliwe po telefonicznym umówieniu
się ze Skarbnikiem Koła.

**********************************************************************************************

!!! WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Uchwała Nr 1/11/2016 - wychodząc naprzeciw trudnościom manualnym osób starszych przy wypełnianiu rejestrów, zwolnił osoby, które w roku kalendarzowym 2016 ukończą rocznikowo 60 lat i starsze, z obowiązku prowadzenia rejestru połowów na wodach użytkowanych przez nasz Okręg.
Jest ono wydawane przy opłacaniu składek wszystkim wędkarzom
i wszyscy, bez względu na wiek powinni posiadać je przy sobie podczas wędkowania.

!!! Uchwała nie ma zastosowania na wodach, z którymi Okręg podpisał porozumienia !!!

Uchwała nr 12/2/2016 - zwolniono współmałżonków z opłaty składki okręgowej.
Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi posiadającemu kartę wędkarską oraz opłaconą składkę członkowską, jedną ze swych wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki na ochronę i zagospodarowanie wód.

**********************************************************************************************

!!! KOMUNIKAT - WAŻNE DLA MIGRUJĄCYCH WĘDKARZY!!!

Wojskowe Koło PZW nr 3, jak sama nazwa wskazuje jest Kołem wojskowym, a więc jego członkami w głównej mierze są żołnierze, będący w służbie czynnej, emeryci wojskowi
oraz ich rodziny. Jednak ze względu na łowisko, którym opiekuje się Koło coraz więcej wędkarzy z innych kół zgłasza akces migracji do naszego Koła.
W dniu 08.02.2016r na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu rozpatrywano ww. problematykę.
Biorąc pod uwagę dyskusję ze Zgormadzenia, postanowienia Statutu PZW, Zarząd nie jest
w stanie odmówić migracji do Koła wędkarzowi spełniającemu wymagania statutowe.
Jednak z uwagi na ograniczoną pojemność naszego łowiska, a co za tym idzie ilość wydawanych PRZEPUSTEK/ZEZWOLEŃ, uprawniających do wędkowania na stawie (wchodzącym w skład kompleksu wojskowego K-2996) oraz w trosce o jego rybostan
Zarząd Koła podjął decyzję o wydawaniu w pierwszej kolejności (do dnia 10.04.2016r - prac gospodarczych) dla Członków Koła posiadających PRZEPUSTKĘ/ZEZWOLEŃIE z poprzedniego roku, natomiast dla migrujących wędkarzy, w miarę pozostałego limitu.

**********************************************************************************************

INFORMACJA - UBEZPIECZENIE 2018

Od stycznia 2018 r. wszyscy  wędkarze zrzeszeni w Okręgu PZW Zielona Góra objęci są ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w firmie COLONNADE
Ubezpieczenie obejmuje osoby, które zapłaciły składki.
W przypadku nieszczęsliwego zdarzenia szkodę należy zgłosić niezwłocznie i bezpośrednio
w terminie do 30 dni od daty zajścia zdarzenia, w formie pisemnej do ubezpieczyciela.

Przy zgłaszaniu szkody należy podać numer polisy: 4020200156

Informujemy, że ubezpieczenie obejmuje:
Wypadki zaistniałe podczas indywidualnego lub zbiorowego statutowego wypełniania obowiązków przez członków PZW, korzystania z wód - wędkarstwo o charakterze sportowo - rekreacyjnym w tym m. in. uprawianie sportu wędkarskiego, rekreacyjne korzystanie z wód, uczestnictwa w imprezach, w czasie zebrań, odpraw oraz wykonywania czynności zleconych przez władze PZW oraz w drodze do i z miejsca ubezpieczenia.

Ubezpieczenie nie obejmuje wypadków powstałych podczas pozostałych czynności życia prywatnego, jak również powstałych podczas jakiejkolwiek pracy.
Dotyczy tylko życia i zdrowia osoby, która zapłaciła składki.
Ogólne warunki ubezpieczenia - na stronie ZO, w zakładce ubezpieczenie wędkarzy 2018.

Kontakt do COLONNAGE:

COLONNAGE Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa
tel: +48 22 528 51 00 lub 22 528 52 52

**********************************************************************************************

!!! KOMUNIKAT - BARDZO WAŻNE !!!

Karta Ewidencyjna Wędkarza

Prezydium Zarządu Głównego w dniu 26 listopada podjęło Uchwałę nr 98 w sprawie wprowadzenia elektronicznej bazy danych członków PZW oraz zobowiązało okręgi PZW do stworzenia w terminie do 15.06.2016 r. elektronicznej bazy danych swoich członków. Podjęte przez Zarząd Główny działania, są pierwszym etapem stworzenia elektronicznego centralnego rejestru członków PZW. W tym celu konieczne jest przekształcenie dotychczasowych „papierowych” kartotek członków na wersję elektroniczną. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, nakłada na Polski Związek Wędkarski, jako administratora danych osobowych, obowiązek zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych członków PZW. Takie działanie wymaga min. uzyskania „oświadczenia-zgody” na przetwarzanie danych osobowych.

W związku z tym została opracowywana i zatwierdzona przez Zarząd Główny ankieta podstawowych danych osobowych – Karta Ewidencyjna Wędkarza, którą członkowie PZW wykupujący znaki na rok 2016, zobowiązani będą wypełnić i złożyć u skarbnika. Umożliwi to uaktualnienie posiadanych kartotek członków PZW oraz zgodnie z wymogami ustawowymi pozwoli okręgom na utworzenie baz danych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wnioskom wielu wędkarzy, centralny rejestr poprzez jego rozbudowę i powiazanie z portalem internetowym, ma w przyszłości umożliwiać zarejestrowanemu i zainteresowanemu tą forma działania użytkownikowi korzystanie z oferty wszystkich okręgów dotyczącej na przykład wykupowania znaków, prowadzenia rejestrów połowu, rezerwację miejsc noclegowych, czy też rezerwację łodzi wędkarskich. Możliwe stanie się przekształcenie dokumentów takich jak zezwolenia i legitymacja członkowska na formę „plastikowej karty” ze wszystkimi możliwościami jakie oferuje internet.

Karta Ewidencyjna Wędkarza zawiera 11 punktów, które należy wypełnić podając dane takie jak:

1. Imię
2. Nazwisko
3. Adres e-mail (*) – opcjonalnie tylko dla tych, którzy wyrażą zgodę na dostarczanie drogą elektroniczną na wskazany adres poczty e-mail informacji od PZW, w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym informacji handlowej PZW (np. informacji o targach, zawodach wędkarskich czy zebraniu koła)
4. Nazwa i nr koła wędkarskiego
5. Numer Karty wędkarskiej
6. Numer legitymacji PZW
7. Data wstąpienia do PZW
8. Adres zamieszkania
9. Pełnione funkcje w kole/okręgu/naczelnie i od kiedy
10. Odznaczenia nadane przez okręg/ odznaki krajowe (złota z wieńcami, złota, srebrna)/ Członek Honorowy PZW
11.  Oświadczenie o treści: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Wędkarski danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszej Karcie Ewidencyjnej oraz innych dokumentach rejestracyjnych dla celów prowadzenia rejestru PZW.

!!! WAŻNE !!!

Przy dokonywaniu opłat należy posiadać: legitymację członkowską,
kartę wędkarską, dowód osobisty oraz posiadający odznaczenia PZW legitymację, w celu zebrania danych do kart ewidencyjnych oraz pamiętać o wpisaniu daty przy podpisie składanym na liście wpłat.

**********************************************************************************************

ZASADY OPŁAT EGZAMINACYJNYCH

Niezbędne jest osobiste zgłoszenie się do Skarbnika koła, pobranie druku i dokonanie osobistego wpłacenia opłaty egzaminacyjnej (bank, poczta) na konto Okręgu:
Raiffejzen Bank Polska S.A. nr 96 1750 1149 0000 0000 0257 8212,

z adnotacją o Kole PZW, przed którego komisją zamierza zdawać się egzamin,
dotychczas opłaty dokonywało się u Skarbnika.
Z drukiem wpłaty staje się przed komisją egzaminacyjną.

**********************************************************************************************

!!! UWAGA - KOMUNIKAT !!!

Na stronie internetowej ZO Zielona Góra po prawej stronie pojawiła sie nowa zakładka,
z którą radzimy się zapoznać przed wyprawą na ryby.

**********************************************************************************************

!!! KOMUNIKAT - ZMIANA REGULAMINU ŁOWISKA !!!

Informujemy Członków Koła, wyrażających akces wędkowania na stawie GKO,
że nastąpiła zmiana pewnych zasad wędkowania na stawie.
Zniesiony został zakaz łowienia amura.
Wprowadzono wymiary ochronne dla następujacych gatunków ryb:
szczupak, amur - 50cm;
karp - 35cm;
lin - 30cm.

Jednocześnie przypominamy, że staw wchodzi w skład kompleksu wojskowego K- 2996
i zgodnie z art.14, pkt.1, ppkt 6 - Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - na terenie obiektów wojskowych obowiązuje zakaz sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych.

**********************************************************************************************
PROPONOWANY TERMINARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ KOŁA - 2018

Zgromadzenie sprawozdawcze
11.02.2018r
GKO
godz. 09.00
Prace gospodarcze
08.04.2018r
GKO
chętni
Rozpoczęcie sezonu – ,,Mistrzostwa Koła".
22.04.2018r
GKO
dojazd własny *GP
Zawody z okazji
,,Dnia Dziecka"
03.06.2018r
GKO
chętni
Zawody o ,,Puchar Wiosny"
20.05.2018r
GKO
dojazd własny *GP
Zawody NOCNE Koła
23/24.06.2018r
GKO
chętni
Zawody Prezesów Rejonu
09/10.06.2018r
Gryżyce III
reprezentacja
Zawody drużynowe Rejonu
14.07.2018r
Odra/Nowa Sól
reprezentacja
Zawody
,,O puchar  lata”.
01.07.2018r
GKO
dojazd własny *GP
Zawody
,,O puchar Prezesa Koła”.
05.08.2018r
GKO
dojazd własny *GP
,, III Mistrzostwa Żagania"
....09.2018r
Gryżyce III
Jarmark Michała/chętni
ZAwody ,,O puchar Jesieni"
16.09.2018r
GKO
dojazd własny *GP
Zakończenie sezonu - 
,,O największą rybę”.
14.10.2018r
GKO
dojazd własny *GP

* GP- zawody wliczane do klasyfikacji Grand Prix Koła.

**********************************************************************************************

INFORMACJA

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze informuje, że drogi dojazdowe do łowisk „przepompownia” i „rezerwat” - w okolicy Bobrownik (,,potocznie zwane kanałem OTYŃ"), znajdują się na terenie rezerwatu „Bukowa Góra”. W związku z powyższym obowiązuje całkowity zakaz wjazdu do lasu, w pobliże łowiska „rezerwat”.
Dojazd w pobliże łowiska „przepompownia” jest dozwolony.
Wjazd na teren rezerwatu dozwolony jest po złożeniu wniosku do Nadleśnictwa Przytok
i uzyskaniu zgody na wjazd.

**********************************************************************************************

Informacja dotycząca wjazdu na wały przeciwpowodziowe.

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze informuje kolegów wędkarzy,
że zgodnie z art. 88 n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
przejazd koroną wałów powodziowych, a także przejazd przez wały jest zabroniony.
Wyjątkowo przejazd przez wały jest możliwy w miejscach do tego przeznaczonych,
które są specjalnie oznakowane. Nie dostosowanie się do tego zakazu grozi mandatem karnym lub przekazaniem sprawy do sądu przez funkcjonariuszy policji lub
Państwowej Straży Rybackiej.

Art. 88n. 1. W celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zabrania się:
1) przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;

2) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej
niż 3m od stopy wału po stronie odpowietrznej;
3) rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione osoby;
4) wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz
rowów w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału po stronie odpowietrznej;
5) uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów.
2. Zakazów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do robót związanych z utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych.
3. Jeżeli nie wpłynie to na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych, marszałek województwa może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów określonych w ust. 1.    

**********************************************************************************************

KOMUNIKAT

W związku z dużą presją zmotoryzowanych wędkarzy, rozjeżdżaniem alejek
oraz pozostawianiem samochodów coraz bliżej stawu
z dniem 02.05.2013r wprowadzony został całkowity zakaz
wjeżdżania pojazdami poza obszar chodnika prowadzącego do budynku klubowego
.
Pojazdy należy parkować na parkingu obok kotrów.
Służba ochronna SUFO ma prawo rygorystycznie wymuszać powyższe ograniczenie.

**********************************************************************************************

Uprawnienia Społecznej Straży Rybackiej - pismo L.dz. 2374/12/SSR/RW

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze informuje, że Społeczna Straż Rybacka utworzona na jego wniosek posiada, na podstawie art. 25 ust 1. ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym, uprawnienia do:

  1. Kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu;
  2. Kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu;
  3. Zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza;
  4. Żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.

Ponadto w przypadku wykrycia wykroczenia strażnicy mają prawo zaproponować osobie, która je popełniła dokonanie dobrowolnej wpłaty na zagospodarowanie i ochronę wód. Wpłata dokonywana jest gotówką i musi zostać udokumentowana na pokwitowaniu KP (kasa przyjmie), a kopia tegoż pokwitowania zostaje wręczona wędkarzowi. Taki sposób załatwienia całej sprawy jest formą naprawy wyrządzonej szkody i jest zgodny z przepisami, m.in. z art. 415 kodeksu karnego oraz z art. 41 kodeksu wykroczeń. Oczywiście taka wpłata jest całkowicie dobrowolna i nikt nie ma obowiązku dokonywania jej, jednak w przypadku odmowy wędkarz musi liczyć się z dalszymi czynnościami służbowymi strażników, a więc zatrzymaniem za pokwitowaniem sprzętu służącego do popełnienia wykroczenia, a następnie przekazania go do Państwowej Straży Rybackiej. PSR wszczyna wówczas postępowanie mandatowe lub przekazuje sprawę do rozpatrzenia przez sąd. Zaznaczyć należy, że dokonanie dobrowolnej wpłaty jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku popełnienia wykroczenia i w żadnym przypadku nie jest mandatem. Natomiast przestępstwo zawsze podlega ściganiu i musi zostać zgłoszone przez strażników Państwowej Straży Rybackiej lub Policji. Po zatrzymaniu sprzętu przez strażników przez 2 - 3 dni jest jeszcze możliwość zgłoszenia się wędkarza w biurze Okręgu w celu złożenia wyjaśnień i ewentualnego dokonania dobrowolnej wpłaty oraz jego odbioru. Po upływie tego czasu sprzęt trafia do Państwowej Straży Rybackiej i kończy się mandatem lub sprawą w sądzie.


**********************************************************************************************

KOMUNIKAT
Informuję, że u Skarbnika są do nabycia odznaki pamiątkowe Koła.
Kontakt telefoniczny: kom. 692886136.

*******************************************************************************************************

!!! UWAGA WĘDKARZE !!!
!!! OGRANICZENIE NA WODACH OKRĘGU ZIELONA GÓRA !!!

Uchwała Zarządu Okręgu PZW z dnia 12 października 2009r. Wyłącza się z wędkowania:
1 . BÓBR w Żaganiu na odcinku od kolektora ciepłej wody do wysokosci wodowskazu IMGW (za mostem) oraz kanał energetyczny od jazu elektrowni wodnej Żagań II (przy Zamexie) do ujścia do BOBRU przez cały rok - tarlisko i miejsce wychowu młodych ryb.
2. Odgałęzienie strugi Raduszczanki od przepompowni na zawalu Zbiornika zaporowego Raduszec Stary  w pobliżu mostu drogowego na trasie Krosno-Gubin do ujścia do tego zbiornika - od 01 stycznia do 31 maja - miejsce wiosennej koncentracji ryb, tarlisko.
3. Rzeka Pliszka od mostu koło dawnego młyna Zamęt do mostu w Kosobudkach - cały rok - tarlisko, miejsce wychowu młodych ryb.
4. Jezioro Borek (Kosarzyn) ok. 50m po lewej i prawej stronie odpływu z jeziora strugi Steklnik oraz 50m w głąb akwenu od tego miejsca - od 15 lutego do 15 czerwca - tarlisko, miejsce wychowu młodych ryb.
5. Młynówka od jazu PZZ w Szprotawie do ujścia do Szprotawy oraz rzeka Szprotawa od jazu w Szprotawie przy ul. Krasińskich do ujścia do Bobru - cały rok - tarlisko, miejsce wiosenno-jesiennej koncentracji ryb.
6. Wyrobisko ,,Betonówka” koło Tuplic, brzeg południowo-wschodni od wypływu odpływu - cały rok - tarlisko, miejsce wychowu młodych ryb.
7. BÓBR - na odcinku od ujścia KWISY do mostu kolejowego na MOCZYNIU - zasada NO KILL - obowiązuje od 01.01.2016r.


*******************************************************************************************************

!!! INSTRUKCJA DO ZAKŁADKI POGODA !!!
Strona zawiera model prognozy numerycznej MODEL UM - prognoza do 48 godzin
oraz MODEL COAMPS - prognoza do 84 godzin.

INSTRUKCJA UZYSKANIA INFORMACJI:
1. Kliknij na link POGODA - wyświetli się strona interesujacych cię województw;
2. Kliknij na: ,,Interesujące cię województwo" (np. lubuskie);
3. Kliknij na: ,,Przejdź do listy miejscowości";
4. Wyszukaj interesującą cię miejscowość (np. Żagań, powiat żagański);
5. Kliknij i wszystko gotowe, masz przed sobą kilka wykresów, z których możesz odczytać:
- okres prognozy pogody;
- temperaturę, opady, ciśnienie, prędkość wiatru i jego kierunek, a także inne przydatne informacje, i to w poszczególnych godzinach.

******************************************************************************************************

     
 
Tworzenie stron, projektowanie wizytówek, szablony aukcji - wPartner.pl