Witam serdecznie KOLEŻANKI i Kolegów – Wędkarzy –
Internautów i nie tylko na stronie internetowej Koła PZW nr 3 w Żaganiu.

!!! ZOSTAŃ CZŁONKIEM KOŁA PZW nr 3 !!!

Warunkiem niezbędnym uprawiania wędkarstwa jest posiadanie karty wędkarskiej, którą wydaje STAROSTA POWIATU ŻAGAŃ. Po przedłożeniu zaświadczenia o złożeniuprzed komisją egzaminacyjną Koła egzaminu ze znajomości przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym.
Egzaminy odbywają się po telefonicznym umówieniu - tel. 692 886 136 lub 691 962 736.
Niezbędne jest osobiste zgłoszenie się do Skarbnika koła, pobranie druku i dokonanie osobistego wpłacenia opłaty egzaminacyjnej na konto Okręgu:
Raiffejzen Bank Polska S.A. Oddz. w Zielonej Górze
nr 96 1750 1149 0000 0000 0257 8212,

z adnotacją o Kole PZW, przed którego komisją zamierza zdawać się egzamin.
Z drukiem wpłaty staje się przed komisją egzaminacyjną.
Niezbędne jest także posiadanie 2szt. zdjęć legitymacyjnych (3x4cm).
Egzamin obejmuje znajomość Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW (RAPR) zawierającego reguły określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie - zobacz zakładka PRZEPISY.
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby w wieku poniżej 14 lat, pod warunkiem łowienia pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę.
Aby zostać członkiem KOŁA PZW należy wypełnić deklarację i wnieść opłatę wpisową oraz składkę członkowską - zobacz zakładka OPŁATY. Osoby zamierzające wstąpić do Związku winny zgłosić się w ww. terminie do GKO, lub zatelefonować - zobacz zakładka KONTAKT.
Członkiem zwyczajnym PZW może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.
Członkiem uczestnikiem PZW może być osoba w wieku poniżej 16 lat, za zgodą swego przedstawiciela ustawowego. Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe, mogą być członkami PZW.

Warunkiem wędkowania jest także wykupienie zezwolenia na amatorski połów ryb. Należy również ustalić, czy na danym łowisku nie obowiązują dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w RAPR. Na wodach administrowanych przez Polski Związek Wędkarski można wędkować po wniesieniu składki za wędkowanie (na ochronę i zagospodarowanie wód),  wówczas można łowić ryby na wodach OKRĘGU ZIELONA GÓRA oraz tych okręgów, które podpisały z okręgiem porozumienie o wzajemnym uznawaniu składek za wędkowanie - zobacz zakładka OPŁATY.
Wysokość składki za wędkowanie uzależniona jest od przynależności do PZW. Wędkarze niezrzeszeni i cudzoziemcy zobowiązani są wnieść opłatę za wędkowanie dla niezrzeszonych w PZW w biurach Zarządów Okręgów PZW.

!!! UWAGA !!!!
Podczas wędkowania przestrzegać należy Ustawy o rybactwie śródlądowym, a w przypadku łowienia ryb na wodach administrowanych przez PZW dodatkowo postanowień zawartych w RAPR.
Należy również ustalić, czy na danym łowisku nie obowiązują dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w RAPR. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie wymiarów i okresów ochronnych poszczególnych gatunków ryb oraz limitów dziennych, dozwolonych miejsc i metod połowu
- zobacz zakładka P.S.S.R.
Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych przepisów uprawnieni są funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Rybackiej oraz członkowie Społecznej Straży Rybackiej PZW, Straży Ochrony Mienia PZW, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Leśnej, Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych.

 

 

 

Linki:
- PZW Zarząd Główny
- PZW Zarząd Okręgu
- 11 LDKPanc
- wedkuje.pl
- PZW Rejon Żagań


   
Już osób odwiedziło naszą stronę
   
 
Tworzenie stron, projektowanie wizytówek, szablony aukcji - wPartner.pl